Door de kwaadheid, afwezigheid en het onvermogen van ouders in scheiding wordt het belang van kinderen best vaak over het hoofd gezien. Jongeren geven aan dat zij zich vaak niet serieus genomen voelen en er te veel op hun bord terecht komt dat daar niet hoort. Hoe kunnen gezinnen beter ondersteund worden in (complexe) scheidingen? En wat is daarvoor nodig? Denk jij met ons mee?

Praktische informatie

  • Voor jongeren en ouders die te maken hebben (gehad) met een (complexe) scheiding
  • Donderdag 22 september 2022 van 15.30 – 17.30 uur
  • Locatie: MOC Kabouterhuis, Amsteldijk 196

Amsterdam Vitaal en Gezond

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Amsterdam Vitaal en Gezond, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Sigra, Cliëntenbelang Amsterdam en Elaa. Wij zijn als onderdeel van Cliëntenbelang Amsterdam betrokken bij deze bijeenkomst.

Vervolg op jongerentafel

Vorig jaar hebben wij een jongerentafel georganiseerd over (v)echtscheidingen. Daar hebben jongeren hun verhaal gedeeld met wethouder Kukenheim en ging het vooral om inzicht krijgen in de belevingswereld van kinderen en jongeren die met (complexe) scheidingen te maken hebben (gehad). Hier vind je meer informatie over de jongerentafel en wat daar uit is gekomen.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst verbinden wij jongeren, ouders, hulpverleners en beleidsmakers om samen tot oplossingen te komen.

  1. Een ervaringsdeskundige en een hulpverlener vertellen over hun ervaring met het thema
  2. Oplossingsrichtingen vanuit verschillende perspectieven
  3. In groepjes uiteen om de oplossingsrichtingen verder uit te werken
  4. Hoe gaan we hiermee verder?

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kan je terecht bij Gregory via g.chong@clientenbelang.nl of bij Kati via kati@jeugdplatformamsterdam.nl

Kan je er niet bij zijn?

Je kan jouw ervaring en mening nog steeds meegeven. Met jouw toestemming delen wij de informatie met Amsterdam Vitaal en Gezond en plaatsen we het in onze databank met signalen.