Thema’s waar we mee bezig zijn (geweest)

Adviezen, resultaten en meer

Introductie Omgaan met elkaar

Overzicht: adviezen & activiteiten

Het contact tussen jongeren, ouders en hulpverleners is enorm belangrijk. Hoe wordt er met je omgegaan? Ongeveer een kwart van alle signalen die het jeugdplatform binnenkrijgt gaat hierover.
Jongeren en ouders hebben veel tips: wees duidelijk, toon betrokkenheid, sta naast de cliënt, wees betrouwbaar, sluit aan bij de cliënt, heb respect, zorg voor een goed contact en geef positieve feedback.

Lees meer

De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd om samen met jongeren en ouders te onderzoeken welke ervaringen en wensen zij hebben op het gebied van diversiteit. Daarbij hebben we ook het thema met elkaar verkend en gekozen voor een brede benadering. Vanuit de vraag ‘hoe moeten hulpverleners omgaan met verschillen?’ en dilemma’s uit de praktijk hebben we input opgehaald en in dit advies verwerkt.

Lees meer

In maart stond de adviesgroep in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. We vroegen aan onze leden wat zij in hun verkiezingsprogramma zouden zetten over jeugdhulp, passend onderwijs en veiligheid. En zo zijn de verkiezingsposters van partij JPA Adviesgroep ontstaan!

Lees meer

Om advies te kunnen geven vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en ouders verzamelen wij signalen uit de stad over jeugdhulp en passend onderwijs. In 2021 gingen de belangrijkste signalen over de gevolgen van corona, bejegening, overgang naar volwassenheid en het jeugdstelsel.

Lees meer

Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten waar jongeren en ouders hun ervaring en mening kunnen delen. Graag delen wij onze tips om hier zelf ook mee aan de slag te gaan. Want wil je de kans vergroten dat jongeren/ouders meedoen aan bijeenkomsten die jij organiseert, dan is het verstandig om rekening te houden met hun (be)leefwereld.

Lees meer

Er heerst een stereotype beeld bij de labels ADHD en autisme. Dit maakt het lastiger voor jongeren met dit label om tijdig passende hulp te vinden, waardoor problemen ook kunnen verergeren. Het wordt tijd om naar de mensen achter het label te kijken. Wie zijn dat en hoe gaan zij met hun label om?

Lees meer

We horen steeds meer geluiden van deze groep jongeren en ouders over dat de hulpbehoefte niet goed wordt ingeschat en er aanbod en expertise mist. Ook in de samenwerking tussen onderwijs en zorg lijken zaken niet goed op elkaar aan te sluiten. Dit was aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen.

Lees meer

Advies mantelouders

November 2019

Het dominante beeld onder mantelouders is dat hulp zoeken voelt als een strijd. Vechten om de juiste hulp voor hun kind te krijgen, vechten om zichzelf, hun relatie, gezin en huishouden overeind te houden en vechten om erkenning en begrip. We hebben onderzocht waar mantelouders tegenaan lopen en wat ze nodig hebben.

Lees meer

Bejegening in de jeugdhulp gaat over hoe je met elkaar omgaat in een hulpverleningsrelatie. Een goede omgang is belangrijk om hulp te laten slagen. Eigenlijk vind iedereen dit belangrijk, maar toch gaat dit niet altijd goed. Hoe komt dat en wat is er nodig om dat te verbeteren? Dat hebben wij onderzocht en verwerkt in dit advies.

Lees meer

In de Jeugdwet staan 5 ’transformatiedoelen’ over goede jeugdhulp. Maar wat vinden jongeren en ouders belangrijke uitgangspunten? De uitkomst zijn 5 punten die in dit advies zijn verwerkt. Vooral praten met en niet praten over is belangrijk.

Lees meer

De gemeente Amsterdam heeft om advies gevraagd over de werknotitie ‘Toekomstperspectief informele zorg en vrijwillige inzet’. Hier wordt o.a. mantelzorg mee bedoeld. Naast professionele hulp wordt er ook verwacht dat mensen in het netwerk meehelpen in de ondersteuning. Wat zijn aandachtspunten van jonge mantelzorgers en mantelouders hierbij?

Lees meer