Mamtaz Yusuf

Ondersteuner JPA & projectmedewerker Stichting Alexander
yusuf@st-alexander.nl

Bio Mamtaz Yusuf

Jeugdplatform Amsterdam heeft voor mij allerlei functies. Het is de plek waar jongeren en ouders hun stem kunnen laten horen. Als je beleid of plannen maakt voor de jeugdhulp, dan moet je wel jongeren en ouders erbij betrekken die ook echt weten hoe het is om jeugdhulp te ontvangen. Daarnaast zie je ook hoe fijn het voor hen is als ze lotgenoten kunnen ontmoeten en je ziet dat er dan bijzondere vriendschappen ontstaan. Maar daarnaast heeft het Jeugdplatform ook een educatieve functie voor mij persoonlijk. Ik heb zelf geen ervaring met jeugdhulp, dus alles wat ik hoor nieuw. Het is ongelofelijk wat sommige mensen hebben ervaren, en dan wil je alleen maar dat ze goede hulp ontvangen. En Jeugdplatform Amsterdam kan daar zeker aan bijdragen!