In een stad zo divers als Amsterdam komen jeugdhulpverleners veel verschillende cliënten tegen. Mensen die verschillen op basis van cultuur, leeftijd, gender, geloofsovertuiging, seksuele oriëntatie, etc. Door rekening te houden met wie jij bent kan hulp beter aansluiten (maatwerk). Daarvoor is het van belang dat een hulpverlener verschillen kan overbruggen.

Gemist?

Je kan jouw ervaring en wensen nog steeds meegeven. Wij plaatsen jouw ervaring dan met jouw toestemming in onze databank met signalen. De databank raadplegen wij wanneer we met de gemeente in gesprek gaan over dit onderwerp. Zo gaat jouw ervaring niet verloren en kunnen we jouw tips en ervaringen meenemen in onze adviezen.

Onderdeel van een project van de gemeente over diversiteit

Deze bijeenkomst is onderdeel van een project van de gemeente Amsterdam om meer aandacht te besteden aan diversiteit. Door kennis te verzamelen vanuit verschillende perspectieven proberen zij invulling te geven aan het diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp en andere domeinen.

In gesprek met ouders

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring en wensen. Welke vragen spelen er bij jou op het gebied van diversiteit? En wat heb jij van hulpverleners en de gemeente nodig daarin? Maar wij zijn ook benieuwd naar jouw creatieve oplossingen voor dilemma’s die wij tegenkomen. Samen laten we de gemeente Amsterdam zien waar verbeterkansen liggen.

Bij diversiteit in de jeugdhulp kan je bijvoorbeeld denken aan:

  • de kennismakingsfase
  • matching tussen gezin en hulpverlener(s)
  • situaties waarin jij en jouw hulpverlener van mening verschillen en hoe daarmee wordt omgegaan
  • het gevoel (wel of niet) begrepen en gehoord te worden in jouw hulpvraag