Thema’s waar we mee bezig zijn (geweest)

Adviezen, resultaten en meer

Introductie Corona

Overzicht: adviezen & activiteiten

In 2020 zette Corona plotseling ons leven op z’n kop. Alle maatregelen die volgden hadden grote invloed op ons dagelijks leven. Thuis, op school, onze vrije tijd, de hulp die we kregen. Het Jeugdplatform bleef regelmatig met jongeren en ouders in gesprek over hun ervaringen.

Lees meer

Introductie Informatievoorziening

Overzicht: adviezen & activiteiten

De informatie die jongeren en ouders (al dan niet) vinden is een rode draad die terugkomt in veel van onze ‘signalen’. Dat vinden wij zorgelijk, want je hebt recht op duidelijke en juiste informatie. En het is nodig om goede keuzes te kunnen maken. Het is een onderwerp dat daarom ook regelmatig terug komt in adviezen.

Lees meer

Introductie Jeugdhulpbeleid

Overzicht: adviezen & activiteiten

Jeugdhulpbeleid gaat niet over één soort hulp of over één doelgroep. Het gaat over overkoepelende onderwerpen die met jeugdhulp te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de jeugdhulp in Amsterdam geregeld is, wat er wel/niet is qua hulp of bijvoorbeeld wachttijden. Hier lees je wat wij de afgelopen jaren geadviseerd en gedaan hebben rondom dit onderwerp.

Lees meer

Introductie Mantelzorg

Overzicht: adviezen & activiteiten

Je bent mantelzorger als jij onbetaald en voor langere tijd voor iemand in jouw omgeving zorgt die extra hulp nodig heeft. Dat kan gaan om je kind (wij gebruiken dan vaak de term ‘mantelouder’), maar ook je broer of zus of je ouders. Mantelzorger zijn is zwaar en daarom zet het Jeugdplatform zich hier voor in.

Lees meer

Introductie Mentale gezondheid

Overzicht: adviezen & activiteiten

Aandacht voor mentale gezondheid vinden wij erg belangrijk. Want als je lekker in je vel én hoofd zit, functioneer je beter, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en kun je problemen beter de baas. Het is een thema dat regelmatig terugkomt bij het Jeugdplatform.

Lees meer

Introductie Omgaan met elkaar

Overzicht: adviezen & activiteiten

Het contact tussen jongeren, ouders en hulpverleners is enorm belangrijk. Hoe wordt er met je omgegaan? Ongeveer een kwart van alle signalen die het jeugdplatform binnenkrijgt gaat hierover.
Jongeren en ouders hebben veel tips: wees duidelijk, toon betrokkenheid, sta naast de cliënt, wees betrouwbaar, sluit aan bij de cliënt, heb respect, zorg voor een goed contact en geef positieve feedback.

Lees meer

Introductie Onafhankelijke cliëntondersteuning

Overzicht: adviezen & activiteiten

Soms is het prettig als iemand van buiten het gezin, en die niet bij de zorg betrokken is, meekijkt en meedenkt. Dat doet een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wij vinden het belangrijk dat deze ondersteuning goed geregeld en bekend is. Dit brengen we dan ook regelmatig onder de aandacht.

Lees meer

Introductie Passend onderwijs

Overzicht: adviezen & activiteiten

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Passend onderwijs zou dat mogelijk moeten maken. Toch blijkt de praktijk vaak ingewikkelder. En komen sommige kinderen en jongeren zelfs thuis te zitten. Het Jeugdplatform zet zich in voor een passende schoolplek voor iedereen.

Lees meer

Introductie Pleegzorg

Overzicht: adviezen & activiteiten

Met pleegzorg te maken hebben is vaak niet makkelijk, voor zowel jongeren, ouders als pleegouders. Het Jeugdplatform vindt het daarom belangrijk dat er voldoende aandacht en oog is voor de belangen van deze groepen. In verschillende adviezen hebben we hiervoor aandacht gevraagd.

Lees meer

Introductie Preventie

Overzicht: adviezen & activiteiten

Preventie betekent dat je probeert te voorkomen dat problemen erger worden. Nu de cijfers laten zien dat jongeren steeds meer jeugdhulp nodig hebben en de wachtlijsten langer worden, is de aandacht voor ‘voorkomen’ misschien nog wel belangrijker.

Lees meer

Introductie Veiligheid

Overzicht: adviezen & activiteiten

Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om gezond op te groeien. Helaas krijgen nog veel kinderen en jongeren te maken met onveilige situaties. Door bijvoorbeeld mishandeling, verwaarlozing en veel ruzie thuis. Hier lees je enkele adviezen van het Jeugdplatform rondom het thema veiligheid.

Lees meer

Introductie Wonen

Overzicht: adviezen & activiteiten

Wij signaleren dat het vinden van een prettige woonplek voor kwetsbare jongeren in Amsterdam een (extra) grote uitdaging is. Of het nou gaat over wonen bij een pleeggezin, wonen op een groep, begeleid wonen of zelfstandig wonen. Hierdoor wordt het bereiken van een stabiele basis erg lastig. Het Jeugdplatform vindt die basis heel belangrijk en brengt dit thema regelmatig onder de aandacht binnen de gemeente.

Lees meer