Introductie Informatievoorziening

Overzicht: adviezen & activiteiten

De informatie die jongeren en ouders (al dan niet) vinden is een rode draad die terugkomt in veel van onze ‘signalen’. Dat vinden wij zorgelijk, want je hebt recht op duidelijke en juiste informatie. En het is nodig om goede keuzes te kunnen maken. Het is een onderwerp dat daarom ook regelmatig terug komt in adviezen.

De 5 belangrijkste tips & adviezen

Overgang naar 18+ (2022)

Voor een goede voorbereiding naar 18+ is het belangrijk dat jongeren en ouders goed geïnformeerd worden over waar een jongere mee te maken kan krijgen. Het is niet altijd duidelijk bij wie ze terecht kunnen voor hulp na 18 jaar bij belastingen en zorg, en als ze niet tevreden zijn met de zorg (op school) na 18 jaar.

10 tips over hoe je jongeren het best kan bereiken (2021)

Wij krijgen van professionals vaak de vraag: hoe kan je jongeren het best bereiken? Dus hebben we 10 tips verzameld die je daarbij kunnen helpen. Bedenk wel dat ‘’de jongere’’ niet bestaat. Het gaat om een diverse groep. Eén enkele manier of strategie om ze te bereiken zal niet voldoen. Zet daarom verschillende media en methodes in om hun aandacht te trekken.

Advies Jeugdverordening (2020)

De Jeugdverordening is complex en moeilijk te begrijpen. In ons advies benadrukken wij daarom ook het belang van duidelijkheid, omdat jongeren en ouders moeten kunnen begrijpen wat hun rechten en plichten zijn.

Advies wonen in Amsterdam voor kwetsbare jongeren (2020)

Wonen wordt door kwetsbare jongeren regelmatig als problematisch ervaren. Daarin is ruimte voor verbetering in de informatievoorziening aan jongeren. Maak de informatie toegankelijk op één centrale plek en zorg dat de informatie actief onder de aandacht wordt gebracht.

Advies Informatievoorziening (2018)

Jongeren en ouders hebben recht op duidelijke en juiste informatie. Door de hoeveelheid online (des)informatie dat te vinden is op internet kan je makkelijk de weg kwijt raken, dus ligt er een taak bij gemeente en zorginstellingen om jongeren en ouders daarbij te ondersteunen. In dit advies zijn ervaringen en behoeften verzameld.

Klik hier om naar onze andere adviezen en documenten over Informatievoorziening te gaan.

En wat is daarmee gebeurd?

Regelmatig vraagt de gemeente Amsterdam of jongeren en ouders van het Jeugdplatform mee willen denken over de communicatie van de gemeente over jeugdhulp. We denken dan mee over bijvoorbeeld: de website, brieven en apps. Spreekt het jongeren en ouders aan? Is het duidelijk? Jongeren en ouders kunnen dan heel direct aangeven wat voor hen wel en niet werkt en wat ze nog missen. Vaak wordt dit dan ook aangepast.

Misschien vind je dit ook interessant