Overgang naar 18+

November 2022

Adviesgroep

In november kwam Duco Stuurman, stedelijk directeur sociaal domein, langs bij onze adviesgroep. Omdat hij naast jeugdhulp ook leiding geeft aan andere afdelingen binnen de gemeente zijn wij in gesprek gegaan over de overgang naar 18+. Daarin is de Big 5 voor een stabiele basis voor ons het uitgangspunt: support, wonen, school/werk, inkomen en welzijn/zorg.

Voorbereiding op de overgang naar 18+

Als jongeren nog thuis wonen worden ze vaak wel goed voorbereid door hun ouders. Ook gaf één van onze jongeren aan dat ze bij het Jeugdplatform veel informatie heeft gekregen hierover. In hun omgeving zien ze dat het wel anders kan lopen als jongeren geen netwerk hebben, enig kind zijn of als er sprake is van een taalbarrière. Als ouders zelf niet op de hoogte zijn van regels en wat er geregeld moet worden is het lastig om hun kind(eren) te helpen bij de voorbereiding. Ook horen wij dat jongeren in woongroepen niet altijd goed voorbereid worden. En vragen wij ons af of de voorbereiding in woongroepen wel voldoende is als je kijkt naar de Big 5 voor een stabiele basis. De jongeren vinden het jammer dat hier geen aandacht aan wordt besteed op school.

Het regelen van belastingen en zorg wordt vooral als ingewikkeld ervaren en hebben jongeren hulp bij nodig. De juiste hulp vinden blijkt ook best lastig. Het is niet altijd duidelijk wie daarbij kan helpen of bij wie ze terecht kunnen als ze niet tevreden zijn met de zorg (op school) na 18 jaar.

Continuïteit van zorg

Volgens Duco is de continuïteit van zorg na 18 jaar nog een aandachtspunt in Amsterdam. Dat zien wij ook terug in de signalen die wij horen. Vaak krijgen jongeren te horen dat de hulp vanaf 18 jaar stopt en worden dan losgelaten. Ze moeten dan zelf hulp regelen na 18 jaar als dat nodig is, terwijl er behoefte is aan continuïteit van zorg door bijvoorbeeld mee te denken over vervolgstappen na 18 jaar. Daarin is ook belangrijk om bij jongeren voor 18 jaar te vragen of zij willen dat ouders betrokken worden/blijven en wat daarin wensen en behoeften zijn (de ‘hoe’ vraag).

Stappenplannen zijn gewenst

Het is wenselijk om stappenplannen voor diverse routes waar een jongere vanaf 18 jaar mee te maken kan krijgen te standaardiseren. Hierdoor kan je voorkomen dat er onduidelijkheid en verschil ontstaat. Hier was Duco het mee eens.