Dit is Jeugdplatform Amsterdam

Jeugdplatform Amsterdam geeft gevraagd en ongevraagd advies aan gemeente Amsterdam over jeugdhulp en passend onderwijs. Zo willen we ervoor zorgen dat hulp en ondersteuning beter aansluit bij wat goed werkt voor jongeren en ouders. En dat zij toegang hebben tot betrouwbare informatie.

We willen dat iedere jongere echt geholpen wordt. Dat jeugdhulp en passend onderwijs goed aansluit. Op maat, op tijd, zonder dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

De kern van het platform is een adviesgroep van jongeren en ouders. Maar we doen veel meer. Dit is wat we doen: we hebben veel contact met jongeren en ouders om te horen wat er goed gaat en wat beter kan, we bouwen bruggen en versterken je stem.

Jeugdplatform Amsterdam wordt ondersteund door Cliëntenbelang Amsterdam en Stichting Alexander. Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze ondersteuners. Wij vertellen je graag meer over ons werk en hoe jij kan meedoen.