Introductie Mantelzorg

Overzicht: adviezen & activiteiten

Je bent mantelzorger als jij onbetaald en voor langere tijd voor iemand in jouw omgeving zorgt die extra hulp nodig heeft. Dat kan gaan om je kind (wij gebruiken dan vaak de term ‘mantelouder’), maar ook je broer of zus of je ouders. Mantelzorger zijn is zwaar en daarom zet het Jeugdplatform zich hier voor in.

Adviezen

Zorg en ondersteuning aan jongeren en ouders van kinderen met autisme en hoge intelligentie (2020)

We horen steeds meer geluiden van deze groep jongeren en ouders over dat de hulpbehoefte niet goed wordt ingeschat en er aanbod en expertise mist. Ook in de samenwerking tussen onderwijs en zorg lijken zaken niet goed op elkaar aan te sluiten.

Advies Buurtteams Amsterdam (2019)

Vanaf 2021 kunnen Amsterdammers met een ondersteuningsvraag terecht bij buurtteams. In dit advies geven wij aandachtspunten mee vanuit het perspectief van jongvolwassenen en gezinnen. Wij adviseren o.a. om ervaringsdeskundige mantelzorgers in te zetten om mantelouders en jonge mantelzorgers te ondersteunen.

Advies Mantelouders (2019)

Het dominante beeld onder mantelouders is dat hulp zoeken voelt als een strijd. Vechten om de juiste hulp voor hun kind te krijgen, vechten om zichzelf, hun relatie, gezin en huishouden overeind te houden en vechten om erkenning en begrip. We hebben onderzocht waar mantelouders tegenaan lopen en wat ze nodig hebben.

Advies Informele zorg (2015)

De gemeente Amsterdam heeft om advies gevraagd over de werknotitie ‘Toekomstperspectief informele zorg en vrijwillige inzet’. Hier wordt o.a. mantelzorg mee bedoeld. Naast professionele hulp wordt er ook verwacht dat mensen in het netwerk meehelpen in de ondersteuning. Wat zijn aandachtspunten van jonge mantelzorgers en mantelouders hierbij?

Misschien vind je dit ook interessant