Introductie Preventie

Overzicht: adviezen & activiteiten

Preventie betekent dat je probeert te voorkomen dat problemen erger worden. Nu de cijfers laten zien dat jongeren steeds meer jeugdhulp nodig hebben en de wachtlijsten langer worden, is de aandacht voor ‘voorkomen’ misschien nog wel belangrijker.

Adviezen

Advies Hulp op en via school (2022)

De school maakt voor veel jongeren een groot deel uit van hun leefwereld. We weten dat scholen daarom een belangrijke rol spelen in het signaleren en bereiken van jongeren die op bepaalde punten vastlopen in hun leven. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op en via school geholpen kunnen worden en dat deze hulp goed aansluit bij wat goed werkt voor leerlingen. Door gesprekken te voeren met leerlingen op drie middelbare scholen hebben we dit onderzocht. In dit advies geven we ook tips mee voor jongerenwerkers en scholen.

Advies Heroriëntatie preventie (2021)

Wij zijn gevraagd om advies te geven op het concept Heroriëntatie op Preventie van de gemeente Amsterdam. Wij zijn blij om te zien dat preventie serieus wordt genomen en de gemeente er – middels deze heroriëntatie – echt iets mee wil. In dit advies pleiten we voor een bredere visie op de inhoud en rol van het onderwijs. Een aantal goede punten vinden wij het uitgangspunten ‘positieve gezondheid’ en ‘normaliseren’.

Advies Preventie (2021)

De inzet op preventie is belangrijk om problemen niet te verergeren en zo veel mogelijk te voorkomen. In dit advies delen wij onze visie op preventie. Er is al langere tijd een trend te zien van het stijgende aantal jongeren die jeugdhulp nodig hebben en de wachtlijsten die daardoor ontstaan. Om te voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen is goede inzet op preventie belangrijk en onvermijdelijk.

Advies Plan van aanpak Kindermishandeling (2015)

De gemeente Amsterdam presenteert het plan van aanpak ‘Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen’. Met een aantal jongeren en ouders hebben we het plan besproken en feedback gegeven. Onze aanbevelingen hebben betrekking op preventie, kwaliteit en bekendheid Veilig Thuis, signalering in het onderwijs, het bespreekbaar maken van kindermishandeling en handelingsverlegenheid.

Advies Informele zorg (2015)

De gemeente Amsterdam heeft om advies gevraagd over de werknotitie ‘Toekomstperspectief informele zorg en vrijwillige inzet’. Wat zijn aandachtspunten van jonge mantelzorgers en mantelouders hierbij? Gewenste ondersteuning is preventief, gezinsgericht en op basis van maatwerk.