Introductie Mentale gezondheid

Overzicht: adviezen & activiteiten

Aandacht voor mentale gezondheid vinden wij erg belangrijk. Want als je lekker in je vel én hoofd zit, functioneer je beter, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en kun je problemen beter de baas. Het is een thema dat regelmatig terugkomt bij het Jeugdplatform.

Adviezen & acties

Advies Kwetsbaarheid (2021)

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat ‘de meest kwetsbare jongeren’ goed geholpen worden. Maar wat is kwetsbaarheid, wanneer ben je kwetsbaar en wie bepaalt dat? Samen met jongeren en ouders hebben we het begrip kwetsbaarheid verkent en onze visie daarop verwerkt in dit advies.

TEDx Amsterdam Salon: de mens achter het label (2020)

Veel jongeren hebben te maken met stereotypen en ‘labels’ die zij opgeplakt krijgen. Het wordt tijd om naar de mensen achter het label te kijken. Wie zijn dat en hoe gaan zij met hun label om? Jeugdplatform Amsterdam heeft samen met StigMAG een online TEDx bijeenkomst georganiseerd.

Zorg en ondersteuning aan jongeren en ouders van kinderen met autisme en hoge intelligentie (2020)

We horen steeds meer geluiden van deze groep jongeren en ouders over dat de hulpbehoefte niet goed wordt ingeschat en er aanbod en expertise mist. Ook in de samenwerking tussen onderwijs en zorg lijken zaken niet goed op elkaar aan te sluiten. Dit was aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen.

Advies wachttijden en wachtlijsten (2016)

Wij maken ons zorgen over de groeiende wachttijden in de jeugdhulp. Want dat betekent dat je tijdelijk geen hulp krijgt, maar ook dat problemen kunnen verergeren. Met het vooruitzicht dat de wachttijd in de komende tijd alleen maar zal groeien, hebben we met jongeren en ouders onderzocht wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Misschien vind je dit ook interessant?