Introductie Veiligheid

Overzicht: adviezen & activiteiten

Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om gezond op te groeien. Helaas krijgen nog veel kinderen en jongeren te maken met onveilige situaties. Door bijvoorbeeld mishandeling, verwaarlozing en veel ruzie thuis. Hier lees je enkele adviezen van het Jeugdplatform rondom het thema veiligheid.

Adviezen & acties

Jongerentafel (V)echtscheidingen

Jongeren voelen zich vaak niet serieus genomen in een scheiding. En dat heeft o.a. te maken met hoe de hulpverlening en kinderrechters kinderen betrekken. Ze krijgen te veel op hun bord en voelen zich daarin vaak alleen. Dat bleek uit de verhalen die jongeren vertelden aan wethouder Kukenheim tijdens de jongerentafel die wij in september organiseerden.

Advies Plan van aanpak Kindermishandeling (2015)

De gemeente Amsterdam presenteert het plan van aanpak ‘Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen’. Met een aantal jongeren en ouders hebben we het plan besproken en feedback gegeven. Onze aanbevelingen hebben betrekking op preventie, kwaliteit en bekendheid Veilig Thuis, signalering in het onderwijs, het bespreekbaar maken van kindermishandeling en handelingsverlegenheid.

Advies Vechtscheidingen (2015)

‘Vechtscheiding’ is wat misleidend, want ook ongehuwden en stiefouders kunnen hiermee te maken hebben. Wij spreken liever van een ‘conflictscheiding’, omdat er sprake is van een conflict waar een oplossing voor gevonden moet worden. In een bijeenkomst zijn jongeren en ouders in gesprek gegaan met professionals over dit thema.

Advies Kinderrechtenchecklist (2015)

De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd mee te denken over de Kinderrechtenchecklist. Met deze checklist zouden ouders en kinderen zelf aan de slag moeten kunnen. Dit instrument wordt ingezet om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen door ouders en kinderen bewust te maken van kinderrechten. De Adviesgroep van JPA is hierover in gesprek gegaan met de gemeente.