Introductie Corona

Overzicht: adviezen & activiteiten

In 2020 zette Corona plotseling ons leven op z’n kop. Alle maatregelen die volgden hadden grote invloed op ons dagelijks leven. Thuis, op school, onze vrije tijd, de hulp die we kregen. Het Jeugdplatform bleef regelmatig met jongeren en ouders in gesprek over hun ervaringen.

Adviezen & acties

Jong in Coronatijd (2021)

Samen met Cliëntenbelang Amsterdam hebben we onderzocht wat de effecten van corona en de tweede lockdown heeft op jongeren in Noord-Holland. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn verwerkt in dit advies.

5 tips voor online onderwijs (2021)

Vanaf 1 maart 2021 mochten jongeren weer voor één dag per week fysiek naar school. Toch betekent dat, dat het grootste deel van het onderwijs nog steeds online wordt gegeven. Veel jongeren, maar ook docenten, struggelen hiermee. En daarom heeft de Adviesgroep van het Jeugdplatform een lijstje met tips en aandachtspunten opgesteld.

De eerste twee maanden van de coronacrisis (2020)

Sinds maart 2020 heeft de corona-epidemie een grote impact op ons leven. In de eerste twee maanden hebben we in de gaten gehouden hoe jongeren en opvoeders de crisis beleefd hebben. Zij geven ook tips mee ter verbetering.

Coronatafel met wethouder Kukenheim (2020)

En wat is daarmee gebeurd?

Om de gemeente inzicht te geven in de ervaringen van jongeren en ouders in coronatijd hebben wij in juni 2020 een online coronatafel georganiseerd. De ervaring leert namelijk dat we impact kunnen creëren als jongeren en ouders zelf het gesprek aangaan met de gemeente. De coronatafel is op die manier een aanvulling op de verslagen met coronasignalen die we hebben geschreven. Daarnaast hebben we onze tips en adviezen ook steeds verspreid via onze website, nieuwsbrief en sociale media.

Misschien vind je dit ook interessant?