Introductie Omgaan met elkaar

Overzicht: adviezen & activiteiten

Het contact tussen jongeren, ouders en hulpverleners is enorm belangrijk. Hoe wordt er met je omgegaan? Ongeveer een kwart van alle signalen die het jeugdplatform binnenkrijgt gaat hierover.
Jongeren en ouders hebben veel tips: wees duidelijk, toon betrokkenheid, sta naast de cliënt, wees betrouwbaar, sluit aan bij de cliënt, heb respect, zorg voor een goed contact en geef positieve feedback.

De 5 meest recente tips & adviezen

Advies Diversiteit in de jeugdhulp (2022)
De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd om samen met jongeren en ouders te onderzoeken welke ervaringen en wensen zij hebben op het gebied van diversiteit. Daarbij hebben we ook het thema met elkaar verkent en gekozen voor een brede benadering. Vanuit de vraag ‘hoe moeten hulpverleners omgaan met verschillen?’ en dilemma’s uit de praktijk hebben we input opgehaald en in dit advies verwerkt.

TEDx Amsterdam Salon: De mens achter het label (2020)
Veel jongeren hebben te maken met stereotypen en ‘labels’ die zij opgeplakt krijgen. Het wordt tijd om naar de mensen achter het label te kijken. Wie zijn dat en hoe gaan zij met hun label om? Jeugdplatform Amsterdam heeft samen met StigMAG een online TEDx bijeenkomst georganiseerd.


Zorg en ondersteuning aan jongeren en ouders van kinderen met autisme en hoge intelligentie (2020)

We horen steeds meer geluiden van deze groep jongeren en ouders over dat de hulpbehoefte niet goed wordt ingeschat en er aanbod en expertise mist. Ook in de samenwerking tussen onderwijs en zorg lijken zaken niet goed op elkaar aan te sluiten. Dit was voor ons aanleiding om hier eens in te duiken.

Advies Mantelouders (2020)
Veel mantelouders ervaren hulp zoeken als een strijd. Vechten om de juiste hulp voor hun kind te krijgen, vechten om zichzelf, hun relatie, gezin en huishouden overeind te houden en vechten om erkenning en begrip. We hebben onderzocht waar mantelouders tegenaan lopen en wat ze nodig hebben.

Advies Bejegening (2019)
Bejegening in de jeugdhulp gaat over hoe je met elkaar omgaat in een hulpverleningsrelatie. Een goede omgang is belangrijk om hulp te laten slagen. Eigenlijk vind iedereen dit belangrijk, maar toch gaat dit niet altijd goed. Hoe komt dat en wat is er nodig om dat te verbeteren? Dat hebben wij onderzocht en verwerkt in dit advies.

Klik hier om naar onze andere adviezen en documenten over Omgaan met elkaar te gaan.

En wat is daarmee gebeurd?

Op een prettige en respectvolle manier omgaan met elkaar, een klik hebben met je hulpverlener en je serieus genomen voelen zijn belangrijke onderdelen om goed geholpen te kunnen worden. Daarom is ‘bejegening’ ook een thema dat eigenlijk altijd actueel is binnen het Jeugdplatform. Bijna bij ieder onderwerp komt het wel weer terug.

Ook blijven wij de gemeente wijzen op hun rol rondom dit thema. De gemeente is tenslotte de inkoper en hoofdverantwoordelijke voor de jeugdhulp in Amsterdam. Het belangrijkste advies van het JPA aan de gemeente is dan ook dat zij er alles aan te doen om professionals die werken in de jeugdhulp en passend onderwijs goed te faciliteren, zodat zij op hun beurt goed voor kinderen, jongeren en ouders kunnen zijn.

Misschien vind je dit ook interessant