Introductie Pleegzorg

Overzicht: adviezen & activiteiten

Met pleegzorg te maken hebben is vaak niet makkelijk, voor zowel jongeren, ouders als pleegouders. Het Jeugdplatform vindt het daarom belangrijk dat er voldoende aandacht en oog is voor de belangen van deze groepen. In verschillende adviezen hebben we hiervoor aandacht gevraagd.

Adviezen

Advies over wonen in Amsterdam voor kwetsbare jongeren (2020)
Wonen wordt door kwetsbare jongeren regelmatig als problematisch ervaren. Hierdoor is vaak langer ondersteuning nodig en kunnen problemen verergeren. Er is behoefte aan een stabiele woonomgeving en zekerheid. Er gebeuren veel goede dingen op het gebied van wonen, maar wij zien ook ruimte voor verbetering.

Advies over de positie van pleegouders (2019)
We kregen signalen binnen van pleegouders die niet tevreden waren over de training, informatie en begeleiding die ze kregen. De kans op afhaken is dan groter, terwijl de vraag naar pleeggezinnen alleen maar stijgt. Het is belangrijk om de kans op afhaken zo klein mogelijk te maken. Met een groep pleegouders hebben we onderzocht wat zij nodig hebben.

Advies over Pleegzorg (2016)
Pleegkinderen en (pleeg)ouders uit de adviesgroep hebben in 2015/2016 meegedaan aan bijeenkomsten over pleegzorg. De resultaten hebben ons geïnspireerd om hier een ongevraagd advies over te schrijven. Dit advies biedt uitgebreid inzicht in hoe pleegkinderen, pleegouders en pleegzorgwerkers de pleegzorg ervaren, en wat zij denken dat er nodig is om de pleegzorg te verbeteren. Van de belangrijkste punten is ook een filmpje gemaakt.

En wat is daarmee gebeurd?

In 2016 hebben wij het ’traject’ richting ons advies afgesloten met een grote eindbijeenkomst. Na een aantal korte presentaties en een filmpje gingen verschillende partijen (pleegkinderen, pleegouders, pleegzorgwerkers, gemeente) met elkaar in gesprek aan dialoogtafels om het advies met elkaar te bespreken. Een vraag staat centraal: wat kunnen we NU doen om de pleegzorg te verbeteren? In 2019/2020 heeft het Jeugdplatform actief deelgenomen aan ‘Versterk de pleegzorg’ vanuit het programma Transformatie Jeugd. Hierin hebben wij steeds weer de belangrijkste punten en adviezen vanuit het perspectief van pleegkinderen- en ouders onder de aandacht gebracht.

Misschien vind je dit ook interessant