Introductie Jeugdhulpbeleid

Overzicht: adviezen & activiteiten

Jeugdhulpbeleid gaat niet over één soort hulp of over één doelgroep. Het gaat over overkoepelende onderwerpen die met jeugdhulp te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de jeugdhulp in Amsterdam geregeld is, wat er wel/niet is qua hulp of bijvoorbeeld wachttijden. Hier lees je wat wij de afgelopen jaren geadviseerd en gedaan hebben rondom dit onderwerp.

De 5 meest recente adviezen

Advies over Normaliseren (2021)
De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat alle Amsterdamse kinderen zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Maar wat is een ‘zo normaal mogelijk’ leven eigenlijk? En wat vinden jongeren en ouders belangrijk hierin? Dit hebben we onderzocht en in dit advies verwerkt.

Advies over Kwetsbaarheid (2021)
De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat ‘de meest kwetsbare jongeren’ goed geholpen worden. Maar wat is kwetsbaarheid, wanneer ben je kwetsbaar en wie bepaalt dat? Samen met jongeren en ouders hebben we het begrip kwetsbaarheid verkent en onze visie daarop verwerkt in dit advies.

Advies over Preventie (2021)
In dit advies delen wij onze visie op preventie. Er is al langere tijd een trend te zien van het stijgende aantal jongeren die jeugdhulp nodig hebben en de wachtlijsten die daardoor ontstaan. Om te voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen is goede inzet op preventie belangrijk en onvermijdelijk.

Advies over Verordening Jeugd (2020)
De Verordening Jeugd is een belangrijk document. Er staat namelijk in welke hulp en voorzieningen de gemeente biedt aan kinderen, jongeren en ouders. En ook hoe de toegang daartoe geregeld is. Om de paar jaar verandert de Verordening een beetje. Dit advies is een reactie op een 1e versie van de verordening.

Advies over creatieve oplossingen voor dure zorg (2020)
Jongeren en ouders hebben met elkaar nagedacht over wat volgens hen creatieve oplossingen zijn voor de dure jeugdhulp. Denk hierbij aan: beter samenwerken, inzetten op preventie, meer pgb’s verstrekken, jongeren en ouders meer als expert zien en hulp snel en dichtbij bieden.

Klik hier om naar onze andere adviezen en documenten over Jeugdhulpbeleid te gaan.

En wat is daarmee gebeurd?

In onze adviezen en tijdens bijeenkomsten maken we steeds de vertaling naar de praktijk: dit is hoe jongeren en ouders de jeugdhulp ervaren. Daarmee willen we beleidsmakers helpen om vaker zichzelf de vraag te stellen:

  • Waarom is dit beleid zo bedacht?
  • Wat doet dit beleid met een kind of jongere?
  • Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor kinderen, jongeren en ouders?

En we zien dat dit zin heeft. Met elkaar in gesprek gaan, vertellen hoe dingen in de praktijk gaan opent ogen. Soms op de lange termijn. En soms ook op de korte termijn: dan wordt er bijvoorbeeld gelijk iets veranderd in de Verordening Jeugd na ons advies.

Misschien vind je dit ook interessant