Introductie Jeugdhulpbeleid

Overzicht: adviezen & activiteiten

Jeugdhulpbeleid gaat niet over één soort hulp of over één doelgroep. Het gaat over overkoepelende onderwerpen die met jeugdhulp te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de jeugdhulp in Amsterdam geregeld is, wat er wel/niet is qua hulp of bijvoorbeeld wachttijden. Hier lees je wat wij de afgelopen jaren geadviseerd en gedaan hebben rondom dit onderwerp.

De 5 meest recente adviezen

Advies stelselwijzigingen 2024 – 2027 (2022)
De gemeente wil jeugdhulp en preventie anders gaan inrichten in Amsterdam. JPA is hierbij betrokken en maakt zich zorgen over de impact van bepaalde keuzes die hierin gemaakt worden. Naast onze zorgen zien wij ook positieve ontwikkelingen, zoals de aandacht voor diversiteit en samenwerking. In dit advies attenderen wij de gemeente op zes belangrijke aandachtspunten voor jeugdigen en ouders.

Advies beleidsregels jeugdhulp (2022)
De beleidsregels zouden het makkelijker moeten maken om een maatwerkbeslissing te nemen. Ook voor jongeren en ouders zijn de beleidsregels handig, omdat zij hiermee kunnen lezen wat uitgangspunten en grenzen in de jeugdhulp zijn. Wij zijn blij dat er nu beleidsregels zijn en dat wij op meerdere momenten in het proces zijn betrokken.

Advies over Normaliseren (2021)
De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat alle Amsterdamse kinderen zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Maar wat is een ‘zo normaal mogelijk’ leven eigenlijk? En wat vinden jongeren en ouders belangrijk hierin? Dat hebben we onderzocht en in dit advies verwerkt.

Advies over Kwetsbaarheid (2021)
De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat ‘de meest kwetsbare jongeren’ goed geholpen worden. Maar wat is kwetsbaarheid, wanneer ben je kwetsbaar en wie bepaalt dat? Samen met jongeren en ouders hebben we het begrip kwetsbaarheid verkent en onze visie daarop verwerkt in dit advies.

Advies over Preventie (2021)
In dit advies delen wij onze visie op preventie. Er is al langere tijd een trend te zien van het stijgende aantal jongeren die jeugdhulp nodig hebben en de wachtlijsten die daardoor ontstaan. Om te voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen is goede inzet op preventie belangrijk en onvermijdelijk.

Klik hier om naar onze andere adviezen en documenten over Jeugdhulpbeleid te gaan.

En wat is daarmee gebeurd?

In onze adviezen en tijdens bijeenkomsten maken we steeds de vertaling naar de praktijk: dit is hoe jongeren en ouders de jeugdhulp ervaren. Daarmee willen we beleidsmakers helpen om vaker zichzelf de vraag te stellen:

  • Waarom is dit beleid zo bedacht?
  • Wat doet dit beleid met een kind of jongere?
  • Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor kinderen, jongeren en ouders?

En we zien dat dit zin heeft. Met elkaar in gesprek gaan, vertellen hoe dingen in de praktijk gaan opent ogen. Soms op de lange termijn. En soms ook op de korte termijn: dan wordt er bijvoorbeeld gelijk iets veranderd in de Verordening Jeugd na ons advies.

Misschien vind je dit ook interessant