Introductie Onafhankelijke cliëntondersteuning

Overzicht: adviezen & activiteiten

Soms is het prettig als iemand van buiten het gezin, en die niet bij de zorg betrokken is, meekijkt en meedenkt. Dat doet een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wij vinden het belangrijk dat deze ondersteuning goed geregeld en bekend is. Dit brengen we dan ook regelmatig onder de aandacht.

Adviezen & acties

Brandbrief aan de gemeente Amsterdam (2021)

De Adviesgroep van het Jeugdplatform heeft een brief gestuurd naar de gemeente omdat ze zich ernstige zorgen maakt over de onbekendheid en onvindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning voor ouders en jeugd. Ook de geplande en aangekondigde informatiecampagne hierover is nog niet gelanceerd.

Advies Buurtteams Amsterdam (2019)

Vanaf 2021 kunnen Amsterdammers met een ondersteuningsvraag terecht bij buurtteams. Ook de buurtteams hebben een rol in het informeren over het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning (2018)

Het is prettig als iemand van buiten het gezin, die niet inhoudelijk bij de zorg betrokken is, kan meekijken en meedenken. Ook voor jongeren is het fijn om af en toe een deskundige gesprekspartner te hebben. Iemand waarmee ze open over ondersteuning en jeugdhulp kunnen praten en die ze – naast het advies van hun ouders – ook kan helpen uitzoeken wat de beste hulp voor ze is. Deze ondersteuning moet wel zichtbaar en goed geregeld zijn.

Misschien vind je dit ook interessant