Introductie Wonen

Overzicht: adviezen & activiteiten

Wij signaleren dat het vinden van een prettige woonplek voor kwetsbare jongeren in Amsterdam een (extra) grote uitdaging is. Of het nou gaat over wonen bij een pleeggezin, wonen op een groep, begeleid wonen of zelfstandig wonen. Hierdoor wordt het bereiken van een stabiele basis erg lastig. Het Jeugdplatform vindt die basis heel belangrijk en brengt dit thema regelmatig onder de aandacht binnen de gemeente.

Adviezen

Advies over wonen in Amsterdam voor kwetsbare jongeren (2020)
Wonen wordt door kwetsbare jongeren regelmatig als problematisch ervaren. Hierdoor is vaak langer ondersteuning nodig en kunnen problemen verergeren. Er is behoefte aan een stabiele woonomgeving en zekerheid. Er gebeuren veel goede dingen op het gebied van wonen, maar wij zien ook ruimte voor verbetering.

Advies over de positie van pleegouders (2019)
We kregen signalen binnen van pleegouders die niet tevreden waren over de training, informatie en begeleiding die ze kregen. De kans op afhaken is dan groter, terwijl de vraag naar pleeggezinnen alleen maar stijgt. Het is belangrijk om de kans op afhaken zo klein mogelijk te maken. Met een groep pleegouders hebben we onderzocht wat zij nodig hebben.

Advies over Pleegzorg (2016)
Pleegkinderen en (pleeg)ouders uit de adviesgroep hebben in 2015/2016 meegedaan aan bijeenkomsten over pleegzorg. De resultaten hebben ons geïnspireerd om hier een ongevraagd advies over te schrijven. Dit advies biedt uitgebreid inzicht in hoe pleegkinderen, pleegouders en pleegzorgwerkers de pleegzorg ervaren, en wat zij denken dat er nodig is om de pleegzorg te verbeteren. Van de belangrijkste punten is ook een filmpje gemaakt.

En wat is daarmee gebeurd?

Naast de adviezen die we hebben gegeven, brengen we de wensen en behoeften van jongeren en ouders ook regelmatig samen met hen onder de aandacht bij bijeenkomsten. Een aantal voorbeelden zijn:

  • bijeenkomst van de Key over woonwensen jongeren en studenten (2020)
  • bijeenkomst van de gemeente Amsterdam over informatievoorziening jongerenwoning na jeugdhulp (2019)
  • bijeenkomst over maatschappelijke opvang en wonen in Pakhuis de zwijger (2017)

Misschien vind je dit ook interessant