Veel jongeren worstelen in hun proces van volwassen worden met vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Waar hoor ik bij? Ook ondervindt een grote groep jongeren problemen op terrein van school, werk, wonen, financiën of gezondheid. Hoe kunnen jongeren hier goed bij ondersteund worden? En wat is daarvoor nodig? Denk jij met ons mee?

Gemist?

Je kan jouw ervaring en wensen nog steeds meegeven. Wij plaatsen jouw ervaring dan met jouw toestemming in onze databank met signalen. De databank raadplegen wij wanneer we met de gemeente in gesprek gaan over dit onderwerp. Zo gaat jouw ervaring niet verloren en kunnen we jouw tips en ervaringen meenemen in onze adviezen.

KeTJAA

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door KeTJAA, een samenwerkingsverband tussen onderzoek, praktijk, beleid, onderwijs, ouders en jongeren. Wij werken regelmatig samen met KeTJAA als vertegenwoordigers van jongeren en ouders.

Programma

  1. Tijdens een panelgesprek delen jongeren, coaches en beleidsmedewerkers hun ervaring en visie over jongerencoaching.
  2. Presentatie: verbinding van de verschillende perspectieven met inzichten uit onderzoek
  3. Themasessies: hoe kan jongerencoaching versterkt worden en wat is daarvoor nodig?