Veel jongeren worstelen in hun proces van volwassen worden met vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Waar hoor ik bij? Ook ondervindt een grote groep jongeren problemen op terrein van school, werk, wonen, financiën of gezondheid. Hoe kunnen jongeren hier goed bij ondersteund worden? En wat is daarvoor nodig? Denk jij met ons mee?

Praktische informatie

  • Voor jongeren, studenten en professionals
  • Donderdag 15 september 2022 van 15.30 – 18.00 uur
  • Locatie: Amsterdam (precieze locatie volgt nog)

Aanmelden

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door KeTJAA, een samenwerkingsverband tussen onderzoek, praktijk, beleid, onderwijs, ouders en jongeren. Vanuit het Jeugdplatform hebben wij meegedacht over de opzet, zodat er voldoende ruimte is voor jongeren om mee te denken.

Hier kan je meer informatie vinden en je aanmelden voor de bijeenkomst.

Programma

  1. Tijdens een panelgesprek delen jongeren, coaches en beleidsmedewerkers hun ervaring en visie over jongerencoaching.
  2. Presentatie: verbinding van de verschillende perspectieven met inzichten uit onderzoek
  3. Themasessies: hoe kan jongerencoaching versterkt worden en wat is daarvoor nodig?

Kan je er niet bij zijn?

Je kan jouw ervaring, wensen en ideeën nog steeds meegeven. Met jouw toestemming delen wij de informatie met KeTJAA en plaatsen het in onze databank met signalen.