Partners

Al sinds de oprichting van JPA eind 2014 werken Cliëntenbelang Amsterdam en Stichting Alexander nauw samen om het platform vorm te geven en te ondersteunen.

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die dat hard nodig hebben. Denk aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen, mantelzorgers, en iedereen met een psychische, lichamelijk of verstandelijke beperking. Wij zorgen voor voldoende ondersteuning, informatievoorziening en belangenbehartiging vanuit het cliëntperspectief. Wij behartigen de belangen op levensgebieden zoals zorg, welzijn, toegankelijkheid, wonen, vervoer, arbeid en inkomen. De cliënten staan hierbij centraal. En we gaan uit van hun kracht, niet de beperking, en hun participatie.

Stichting Alexander is een landelijke organisatie voor jeugdparticipatie en participatief jeugdonderzoek. Samen met kinderen, jongeren (en hun ouders), professionals en bestuurders realiseren we zinvolle en duurzame invloed van jeugd in onderzoek, beleid en praktijk. We doen kwalitatief onderzoek, participatief onderzoek, begeleiden participatieprocessen bij organisaties en dragen onze kennis uit via trainingen en het coachen van professionals. We werken in opdracht van overheden, jeugdhulp- en onderwijsinstellingen en bijvoorbeeld fondsen. Ook ontwikkelen we eigen initiatieven en werken we veel samen met andere organisaties, onderzoeksconsortia en ervaringsdeskundigen. De leefwereld van jongeren staat in ons werk centraal.