De route naar passende (jeugd)hulp

Op 20 september organiseerden wij een bijeenkomst waarin we met jongeren en ouders hebben nagedacht over welke reis je aflegt naar en in de hulpverlening. Een reis vanaf het punt waarop je je zorgen maakt of een vraag hebt, naar passende hulpverlening en goede nazorg.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de nieuwe plannen van de gemeente voor de inrichting van het jeugdstelsel. Vier medewerkers van de gemeente Amsterdam die met deze plannen bezig zijn sloten aan om deel te nemen aan het gesprek. Wij hebben hen doormiddel van deze reis laten zien wat belangrijk is in (jeugd)hulp en welke drempels ouders en jongeren kunnen tegenkomen tijdens deze reis.

Passende hulp vinden

Het is lastig om de juiste informatie en hulp te vinden. Dat moet simpeler. Er is behoefte aan een vast contactpersoon die met je meedenkt over wat je nodig hebt en waar je ook op terug kan vallen als hulp niet aanslaat. Uitproberen en de juiste weg vinden is ook onderdeel van jeugdhulp.

Belangrijke rol voor preventie

Preventie wordt in meerdere stappen tijdens de reis genoemd. Niet alleen als lichte hulp om te voorkomen dat problemen erger worden, maar ook als nazorg om terugval te voorkomen. Preventie hoef je ook niet altijd als hulp te zien, maar kan je wel ‘onbewust’ helpen, zoals bij het jongerenwerk. Daarvoor is het van belang dat de informatie over de mogelijkheden vindbaar is.

“Je doet gewoon mee. Het kan preventie zijn b.v. voor eenzaamheid tegen gaan, soort lotgenotencontact zijn (praten met leeftijdgenoten), zich kunnen spiegelen en ontwikkelen, ‘foute omgang’ voorkomen. Je krijgt preventie zonder dat je er heel erg bewust van bent. Onbewust dus.”

Actieve rol van aanbieders

Vaak opnieuw je verhaal doen wordt ervaren als een knelpunt. Aanbieders zouden moeten zorgen voor een goede overdracht en afstemming om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Tijdens en na behandeling/begeleiding vinden jongeren en ouders het fijn als de aanbieder soms nog zelf contact opneemt om te checken hoe het gaat en meedenkt over de inzet van preventie.