Elance Academy op school

19 juni 2023

We brachten een bezoek aan het Zuiderlicht College, een middelbare school in de Pijp. Elance Academy is daar elke week aanwezig en biedt daar een Walk-in en groepsprogramma over seksualiteit aan. Zo gaat Elance Academy op een laagdrempelige manier met leerlingen in gesprek over onder anderen seksualiteit, weerbaarheid en grenzen aangeven. Een mooi voorbeeld van hoe onderwijs en preventie samenwerken om het welbevinden van jonge meiden te bevorderen.

Seksualiteitsprogramma

Op het Zuiderlicht is seksualiteit een actueel thema. Elance Academy geeft daarom een groepsprogramma aan klassen over seksualiteit in 9 weken. De lessen zijn geïntegreerd in het lesprogramma van de school, waardoor het toegankelijk is voor een grote groep leerlingen. Oorspronkelijk is het aanbod van Elance Academy gericht op jonge meiden, maar soms worden daar ook anderen bij betrokken als dat wenselijk is. Dat wordt altijd met de school op maat georganiseerd.

Van jongeren horen we bij het Jeugdplatform al langer dat ze vinden dat ze op school ook willen leren over levensvaardigheden, zoals voorlichting over identiteit, liefde en veiligheid. En dat voorlichting niet eenmalig plaats moet vinden, maar vaker herhaald moet worden. Ook op het Zuiderlicht kwam het thema seksualiteit voorheen maar eenmalig aan bod in een workshop. Met het programma van Elance Academy krijgt het thema nu meer verdieping. Een mooie ontwikkeling dat beter aansluit bij behoeften van jongeren.

Toegankelijke Walk-in

Tijdens het inloopspreekuur kunnen jonge meiden op een laagdrempelige manier hun ei kwijt bij de dames van Elance Academy. Het gesprek aangaan als ‘vriendinnen’, open zijn over eigen ervaringen en omdat zij geen docenten zijn helpen de jonge meiden om zich open te stellen en vrijer het gesprek aan te gaan. En dat is te merken, want er wordt goed gebruik gemaakt van de walk-in.

En het blijft niet alleen bij praten. Vaak lukt het ook om knelpunten die jonge meiden ervaren effectief aan te pakken. Door nauwe samenwerking met de school kan snel gereageerd worden. Indien verdere ondersteuning vereist is, biedt Elance Academy passende oplossingen binnen hun aanbod. In situaties die op dit moment nog gaande zijn of voorbijgaan aan preventie kan doorverwijzing plaatsvinden naar Qpido. In alle gevallen blijft de school op de hoogte van doorverwijzingen en aangeboden hulp.

Meerwaarde voor de school

De dames van Elance Academy worden zeer gewaardeerd binnen de school, want niet alleen de leerlingen, maar ook de docenten hebben er iets aan. Tijdens het groepsprogramma hoeven docenten alleen op het gedrag te letten en kunnen ze de les uit handen geven. Indien gewenst denkt Elance Academy ook mee hoe docenten schurende gesprekken kunnen vervolgen wanneer Elance Academy er niet is. De waardevolle tips met betrekking tot het pedagogisch handelen wordt door docenten gewaardeerd, omdat dit tevens bijdraagt aan hun eigen professionele ontwikkeling. Een win-win dynamiek tussen onderwijs en ondersteuning ontplooit zich op het Zuiderlicht.

Heb je een idee over welke scholen nog meer baat zouden hebben bij Elance Academy op school? Hier kan je meer informatie vinden. Of neem direct contact op met Mirthe via Mirthe.lammers@elanceacademy.nl of 06-55143141.