Ontwikkelingen na rapport Onmacht

17 mei 2023

In rapport Onmacht is een fatale afloop onderzoekt die ondanks betrokkenheid van meerdere hulporganisaties niet voorkomen kon worden. In het rapport geeft de onderzoeker 27 aanbevelingen mee om de jeugdzorg te verbeteren. De gemeente Amsterdam is daarmee aan de slag gegaan en heeft ons betrokken om mee te denken.

Rapport Onmacht

In 2020 kwam een 14-jarig meisje om het leven door haar vader die daarna ook zichzelf doodde. Meerdere hulporganisaties waren betrokken bij het gezin en de moeder had al meerdere keren haar zorgen geuit over de veiligheid van hun dochter. In een onafhankelijk onderzoek is het verloop naar deze fatale afloop uitgebreid onderzocht. De resultaten zijn in een tijdlijn verwerkt die laat zien dat er op meerdere momenten te traag is gehandeld. De moeder heeft de hulpverlening met name als ‘afwachtend’ en ‘niets doen’ ervaren. Hierdoor voelde zij zich niet gehoord en onmachtig.

Het rapport sluit af met 27 aanbevelingen aan de wetgever, bewindslieden, de gemeente, het Openbaar Ministerie en de betrokken instellingen.

Aan de slag met de aanbevelingen

Naar aanleiding van rapport Onmacht is de gemeente Amsterdam aan de slag gegaan met drie verbeterpunten binnen de intensieve jeugdzorg:

  1. Professionaliseren medewerkers: tijd en ruimte voor deskundigheidsbevordering, intervisie en reflectie
  2. Toewerken naar netwerksamenwerking, met bijzondere aandacht voor institutioneel vertrouwen: verbeteren van de samenwerking. Dat heeft o.a. geleid tot het instellen van een spoednetwerkberaad waar professionals van verschillende organisaties samen tot oplossingen en nieuwe inzichten kunnen komen. Ook worden er gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd die de onderlinge samenwerking versterken.
  3. Verbeteren van de samenwerking met de volwassen GGZ: uitbreiden van de inzet van sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen. Zij kunnen helpen bij het screenen, motiveren en doorverwijzen van ouders naar de volwassen GGZ.

Om te zorgen dat in deze ontwikkelingen het perspectief van jongeren en ouders wordt betrokken denken wij mee.

Heb jij zelf ervaring met jeugdzorg bij onveilige situaties? En wil jij graag meedenken over verbeterpunten? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.

De ontwikkelingen bespreken wij eerst in onze adviesgroep en daarna gaan we kijken over welke thema’s we nog een bijeenkomst willen organiseren.