Presentatie hulp in school

Mei 2023

In december 2022 adviseerden we de gemeente over hulp in school. In mei 2023 mochten we het advies presenteren aan wethouders Moorman en Mbarki. In de presentatie vonden we het belangrijk om ‘normaliseren’ en het belang van het laagdrempelige gesprek nogmaals te benadrukken. Dit zijn actuele thema’s die we vaker terug horen van jongeren. Niet alleen van leerlingen in dit onderzoek, maar ook van jongeren die met jeugdhulp te maken hebben (gehad).

Normaliseren

De gemeente maakt met het woord normaliseren onderscheid tussen ‘normale’ problemen en ‘ernstige’ problemen per ontwikkelingsfase. Die zijn o.a. in de Beleidsregels Jeugdhulp Amsterdam opgenomen. Het is inderdaad normaal dat kinderen soms lastig en afwijkend gedrag vertonen. Dat hoort bij het leven en het opgroeien. Toch vinden wij het belangrijk om te voorkomen dat die normale problemen ernstig worden. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor passende voorlichting en het laagdrempelige gesprek over wat wel en niet normaal is. Door dit in school te organiseren maak je het toegankelijk voor (bijna) alle jongeren.

Het laagdrempelige gesprek

Jongeren vinden ook dat problemen bij het leven horen. Zij zullen daarom niet snel zelf hulp vragen. Als ze hulp vragen is dat eerder bij vrienden en familie, dan bij professionals. Toch is het belangrijk dat leerlingen in school bij meerdere professionals terecht kunnen voor een laagdrempelig gesprek. Niet alleen als er iets aan de hand is, maar gewoon om te praten over het leven. Alleen dan kan je echt het gesprek voeren over wat wel en niet normaal is.

Deze behoefte wordt ook bevestigd door jongeren die met jeugdzorg te maken hebben (gehad). Zij misten het gesprek met ze aangaan om erachter te komen wat er aan de hand was. Als het thuis onveilig is en het daardoor steeds slechter met je gaat heb je vaak geen familie of vrienden waar je terecht kan. Vaak spelen angst en schaamte ook mee. Deze jongeren zijn afhankelijk van professionals die hen actief benaderen en signaleren dat er iets aan de hand is.

Reactie van de gemeente

De gemeente neemt ons advies mee in de doorontwikkeling van het jongerenwerk in school en de inkoop van het preventief aanbod. Wij zijn nog in gesprek met de gemeente om dit te concretiseren.