Voornemens 2023

Voor 2023 hebben we vijf voornemens waar we mee aan de slag willen. We willen verdiepend onderzoek doen naar passend onderwijs en hulp bij (on)veiligheid. We houden ontwikkelingen binnen de gemeente in de gaten en betrekken daar jongeren en ouders bij. En we gaan actiever op zoek naar jongeren adviseurs en bundelen opgehaalde ervaringskennis in kennisproducten.

Passend onderwijs

Voorgaande jaren hebben we veel signalen ontvangen over passend onderwijs. In 2023 willen wij uitgebreider onderzoek doen naar hoe passend onderwijs in Amsterdam wordt beleefd en naar ideeën om het te verbeteren. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar kinderen en jongeren die met passend onderwijs te maken hebben (gehad). Voor meer informatie kan je terecht bij Ivet via pieper@st-alexander.nl.

Veiligheid

In 2022 hebben wij veel signalen ontvangen over veiligheid op school, thuis, in de wijk en in de jeugdhulp. In veel van onze adviezen hebben we tips meegenomen over hoe je ervoor kan zorgen dat jongeren en ouders zich veilig kunnen voelen om open te zijn over problemen en hulp te vragen. In 2023 willen wij meer inzicht krijgen in de hulporganisaties die ondersteunen bij onveilige situaties, zoals in complexe scheidingen en uithuisplaatsingen.

Ontwikkelagenda

De gemeente is samen met aanbieders en JPA bezig met het verbeteren van de jeugdhulp. In de ontwikkelagenda wordt nagedacht over hoe die verbeterslag te maken op verschillende terreinen. Een van de dilemma’s waar de gemeente en aanbieders mee kampen zijn de wachtlijsten en eventuele voorrangsregelingen. Dit willen wij in maart 2023 voorleggen aan jongeren en ouders. We zijn ook betrokken bij ontwikkelingen rondom gebiedsgericht werken en gaan kijken op welke andere terreinen we kunnen aansluiten.

Actiever op zoek naar jongeren adviseurs

Sinds corona hebben we meer moeite met het vinden van jongeren die willen meepraten. In 2023 gaan we actiever op zoek naar jongeren adviseurs door een campagne te ontwikkelen en ons netwerk aan te spreken. Ken jij jongeren die als adviseur willen meepraten over hoe jeugdhulp en passend onderwijs in Amsterdam verbeterd kan worden? Deel dan onze vacature of meld ze aan via zarina@jeugdplatformamsterdam.nl.

Kennisproducten

In de 8 jaar dat wij bestaan hebben we veel ervaringen en meningen van jongeren en ouders opgehaald. Deze zijn verwerkt in verschillende adviezen aan de gemeente. Door de informatie die we ophalen te bundelen in kennisproducten willen we de ervaringskennis van jongeren en ouders toegankelijk maken voor iedereen die daar zijn voordeel mee kan doen.