Wat doet de gemeente met ons advies ‘Hulp voor leerlingen op en via school’?

Eerder dit jaar adviseerde JPA de gemeente over hulp in en via school. Jongeren brengen tenslotte veel tijd door op school en daarom kan het een belangrijke rol spelen in het signaleren en bereiken van jongeren die op bepaalde punten vastlopen in hun leven.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren op en via school geholpen kunnen worden en dat deze hulp goed aansluit bij wat goed werkt voor leerlingen. Wij hebben dit advies ook gepresenteerd aan wethouders Moorman (Zorg en Jeugd) en Mbarki (Jongerenwerk en MBO) en enkele beleidsadviseurs.

Reactie gemeente
Inmiddels heeft de gemeente uitgebreid gereageerd op ons advies. In een brief hebben zij laten weten wat zij gaan doen met de tips en aanbevelingen van jongeren:

  1. Het advies ‘Hulp voor leerlingen op en via school’ wordt meegenomen bij de doorontwikkeling van het jongerenwerk in school. Dat gebeurt op de volgende manieren:
    • De gemeente blijft investeren in jongerenwerk op school
    • De uitgangspunten voor het jongerenwerk wordt aangescherpt: “Door het advies van het Jeugdplatform zijn we ons er ten zeerste van bewust dat jongerenwerkers vanuit hun vertrouwensrelatie snel signalen kunnen oppikken en de jongeren kunnen ondersteunen en/of warm overdragen naar een andere professional.”
    • De gemeente zorgt ervoor dat de samenwerking tussen jongerenwerk en de interne ondersteuningsstructuur op school wordt versterkt en dat zij in partnerschap met elkaar werken. Dit gebeurt aan de hand van concrete samenwerkingsafspraken.
  2. Ten tweede is het advies ‘Hulp voor leerlingen op en via school’ bekend bij en besproken met Arkin en Levvel/Qpido, de organisaties die per 2024 de Aanvullende Preventieve Opgroei- en Opvoedondersteuning (APOO) gaan uitvoeren namens de gemeente Amsterdam. Deze organisaties gebruiken het advies ook bij het voorbereiden van hun jaarplannen voor 2024. 
  3. Ten derde komt het advies terug in de gezamenlijke ambitie agenda voor sterke samenwerking (passend)onderwijs en jeugdhulp in verbinding met bestaanszekerheid die vanuit de gemeente wordt opgesteld met de Samenwerkingsverbanden PO en VO voor 2023-2027. Door het beter bundelen van de inzet, zorgen we er ook op schoolniveau voor dat partners elkaar beter weten te vinden. Dit zorgt ervoor dat er sneller en makkelijk geschakeld kan worden tussen de jongerenwerker en de juiste partner.


Het Jeugdplatform is erg tevreden met deze vervolgstappen. Op de achtergrond blijven we de ontwikkelingen uiteraard volgen en blijven ons inzetten voor goede hulp op en via school.