Werkgroep privacy bij dossieroverdracht

Jouw dossier, jouw privacy! Maar wordt daar wel altijd rekening mee gehouden? Op 27 februari organiseerden wij een werkgroep over privacy bij dossieroverdracht. Ouders en jongeren kwamen bijeen om het te hebben over hun ervaringen met privacy bij dossieroverdracht. Ook hier zijn veel interessante adviezen uit gekomen!

  1. Bij het opstellen van een dossier moeten hulpverleners rekening houden met identiteit en gender.
  2. Hulpverleners moeten niet altijd het BSN-nummer opvragen bij het opstellen van een dossier.  Deze kunnen bij een datalek in verkeerde handen vallen. Wanneer persoonsgegevens worden gevraagd – identiteitskaart of paspoort – kunnen zij het BSN-nummer afplakken.
  3. Ouders en kind moeten aanwezig zijn op het moment dat hulpverleners het dossier opstellen. Ook vinden de leden van de Adviesgroep dat hulpverleners de ouders en jongeren moeten betrekken bij alles wat zij bespreken. Het is niet de bedoeling dat hulpverleners over hun cliënten praten, zonder dat zij erbij zijn.
    Ook moeten ze met elkaar – hulpverlener en cliënt – bespreken waarom bepaalde informatie wordt verwerkt in het dossier en wanneer de hulpverleners deze bespreken met andere hulpverleners.
  4. Er moet een mogelijkheid komen dat een cliënt kan selecteren welke informatie hij of zij wel of niet in het dossier wil hebben. En met wie de hulpverlener deze informatie deelt.

Deze adviezen nemen wij mee naar toekomstige gesprekken over privacy en dossieroverdracht. Met toestemming van de leden natuurlijk!