Advies Beleidsvoorstel Sociale huurwoning zoeken

Juli 2020

Inspraakreactie

In 2020 presenteerde de gemeente Amsterdam een nieuw systeem om een sociale huurwoning te zoeken. Je kan dan punten verdienen om eerder in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. En daar zijn ook voorwaarden en consequenties aan verbonden. Wij hebben schriftelijk gereageerd op het beleidsvoorstel toen het de inspraak in ging voor alle Amsterdammers.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Goed om te zien dat binnen dit nieuwe systeem meer aandacht is voor problematisch thuiswonende jongeren (starters) en andere groepen met kinderen
  • Alle zoek- en situatiepunten verliezen bij het niet komen opdagen bij een bezichtiging vinden wij een niet passende consequentie. Het is redelijker om het gelijk te trekken met het weigeren van een uitnodiging
  • Maak het aanvraagproces van situatiepunten toegankelijk voor een brede groep hulpverleners om bureaucratie te voorkomen
  • Voorkom dat jongeren die geen woning kunnen vinden bij beëindiging van hun jongerencontract op straat komen te staan. Zet in op goede informatievoorziening en preventie
  • De volledigheid van de informatie is ook belangrijk

Bij het maken van criteria voor situatiepunten hebben we aandachtspunten meegegeven om rekening mee te houden bij jongeren uit een pleeggezin en jonge mantelzorgers.

En wat is daarmee gebeurt?

Wij hebben tegelijkertijd met veel anderen gereageerd op het beleidsvoorstel. De gemeente Amsterdam heeft alle reacties gebundeld en daar schriftelijk op gereageerd. We zien wel dat de mogelijkheid om startpunten te verzamelen er nieuw bij is gekomen als experiment voor jongeren die geen woning kunnen vinden na hun jongerencontract. Dat laat zien dat daar nu meer aandacht voor is.

Misschien vind je dit ook interessant