Advies Buurtteams Amsterdam

December 2019

Ongevraagd advies

Vanaf 2021 kunnen Amsterdammers met een ondersteuningsvraag terecht bij buurtteams. In dit advies geven wij aandachtspunten mee vanuit het perspectief van jongvolwassenen en gezinnen dat een belangrijke bijdrage kan leveren bij het verder aanscherpen van de plannen.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is nog weinig kennis over jongvolwassenen. Medewerkers van de buurtteams zouden een training (door ervaringsdeskundigen) kunnen volgen om hier meer kennis over op te doen
  • Werk samen met jongerenwerkers en jongerencentra om jongvolwassenen in de buurt te bereiken en informeren. Wees zichtbaar in de buurt en ga naar plekken waar jongvolwassenen zich bevinden
  • Zorg dat het buurtteam ook buiten kantooruren telefonisch bereikbaar is
  • Jongvolwassenen vinden het belangrijk dat zij kunnen kiezen welke hulpverlener hun ondersteunt
  • Zet ervaringsdeskundige mantelzorgers in om mantelouders en jonge mantelzorgers te ondersteunen
  • Het is wenselijk om met een gezinsaanpak te werken, omdat problemen van gezinsleden bijna altijd invloed op elkaar hebben. Zorg wel dat je hierbij de privacy goed waarborgt en ook de goede dingen benoemd
  • Geef alle teams de ruimte en de tijd om zich te ontwikkelen, ervaringen op te doen en een stevige basis in de wijk te zijn. Pas dan – en dat kan misschien wel 5-10 jaar duren – is er mogelijk ruimte voor grote veranderingen. Dit geeft de Amsterdammers rust en ruimte om aan deze ontwikkelingen te wennen
  • Ook de buurtteams hebben een rol in het informeren over het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning