Advies creatieve oplossingen voor dure zorg

Januari 2020

Ongevraagd advies

De jeugdhulp wordt steeds duurder. De gemeente heeft al een aantal maatregelen voorgesteld om de kosten te drukken, maar wij vonden het ook interessant om te horen wat voor ideeën jongeren en ouders zelf hebben. Wij hebben gekeken naar mogelijke oorzaken en oplossingen voor dure zorg.

Samenvatting

5 creatieve oplossingen voor dure zorg volgens jongeren en ouders zijn:

  1. Beter samenwerken en afstemmen binnen de jeugdhulp, maar ook domein overstijgend
  2. Richt je op preventie. Voorkomen, maar ook kleine problemen klein houden
  3. Meer PGB’s verstrekken zodat mensen zelf passend hulp in kunnen kopen
  4. Meer vraaggericht werken en jongeren en ouders echt als expert over zichzelf zien
  5. Snel en dichtbij hulp bieden en ook regelmatig controleren of de hulp nog passend is