Advies Diversiteit in de jeugdhulp

Maart 2022

Gevraagd advies

De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd om samen met jongeren en ouders te onderzoeken welke ervaringen en wensen zij hebben op het gebied van diversiteit. Daarbij hebben we ook het thema met elkaar verkend en gekozen voor een brede benadering. Vanuit de vraag ‘hoe moeten hulpverleners omgaan met verschillen?’ en dilemma’s uit de praktijk hebben we input opgehaald en in dit advies verwerkt.

Een brede benadering

Bij diversiteit denk je al snel aan verschillen in cultuur of etniciteit, maar dat is volgens ons een te smalle benadering. In een stad zo divers als Amsterdam komen hulpverleners immers veel verschillende cliënten tegen. Cliënten die kunnen verschillen op basis van cultuur, maar ook gender, geloofsovertuiging, denkniveau, seksuele oriëntatie, leeftijd, etc. En door rekening te houden met de identiteit van jongeren en ouders kan hulp beter aansluiten. Daarom is het van belang dat hulpverleners met verschillen kunnen omgaan en verschillen kan overbruggen. Het gaat dus over álles waar mensen, en in het bijzonder hulpverleners en hun cliënten, in kunnen verschillen. Vanuit deze benadering zijn we in gesprek gegaan met jongeren en ouders.

Onze 5 belangrijkste adviezen

  • Een goede kennismaking en voldoende tijd om elkaar te leren kennen is cruciaal
  • Zorg voor een goede match tussen cliënt/gezin en hulpverlener en ga er flexibel mee om als deze match er niet blijkt te zijn
  • Heb in opleidingen aandacht voor cultuur- en diversiteitsensitief werken en voorkom dat de ‘witte’ en ‘Westerse’ manier van opvoeden de norm is.
  • Ga en blijf met elkaar in gesprek om elkaar beter te leren kennen en achter verschillen en overeenkomsten te komen
  • Help jongeren bij het ontwikkelen van zelfinzicht, zodat zij beter kunnen vertellen wie ze zijn en wat ze nodig hebben

Twee bijeenkomsten met jongeren en ouders

In de aanloop naar dit advies hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd met jongeren en ouders, waarbij we het thema hebben verkend en nagedacht hebben over verbeterkansen. Benieuwd wat uit deze bijeenkomsten zijn gekomen? Hieronder vind je de verslagen.

En wat is daarmee gebeurt?

In maart 2022 hebben we dit advies gepresenteerd in de werkgroep die zich binnen de gemeente Amsterdam bezig houdt met het project cultuur- en diversiteitsensitief werken. Het advies bracht veel nieuwe, maar ook herkenbare inzichten op. De gemeente erkent dat de manier waarop het stelsel nu is georganiseerd weinig ruimte biedt om elkaar goed te leren kennen. En dat er een dilemma zit in de focus op hulp voor de meest kwetsbaren: deze groep heeft vaak meer tijd nodig.

Onderdeel van het project is ook het perspectief van de hulpverlener bij het omgaan met verschillen. Bijvoorbeeld dat het ook iets doet met de hulpverlener als een jongere of ouder aangeeft dat de hulpverlener hem/haar niet begrijpt en het voordeel dat je hebt ten opzichte van een collega vanwege iets dat je gemeenschappelijk hebt met een cliënt (gelijkwaardigheid).

Dit advies deelt de gemeente ook met alle kernpartners (specialistische jeugdhulpaanbieders). Door dit advies en het perspectief van hulpverleners bij elkaar te brengen gaat de gemeente kijken waar winst te behalen valt. Wij blijven betrokken in het verdere proces.

Heb jij zelf ervaring met diversiteit in de jeugdhulp? En wil jij jouw ervaring en mening daarover met ons delen?