Advies Doelgroepenvervoer

Oktober 2015

Inspraakreactie

Personen die niet zelfstandig kunnen reizen kunnen gebruik maken van doelgroepenvervoer. Daar valt o.a. vervoer naar school, dagbesteding en hulpverlening onder. Ons is gevraagd om ervaringen met doelgroepenvervoer op te halen en aandachtspunten mee te geven. In ons advies gaan wij in op het gemeentelijk beleid, maar ook op de kwaliteit van het vervoer.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Ouders vinden het prettiger als zij bij één vervoerder terecht kunnen, ongeacht waar een kind naartoe moet
  • Regionaal vervoer zou makkelijker geregeld moeten worden, o.a. voor kinderen en jongeren die in een andere gemeente op school zitten
  • Het toezicht op veiligheidsregels moet verbetert worden
  • Het regelmatig te laat of te lang onderweg zijn wordt als belastend ervaren. Dit zou zo veel mogelijk beperkt moeten worden en goede afstemming is hierin ook belangrijk
  • Het is belangrijk dat chauffeurs kennis hebben over de doelgroepen die zij vervoeren
  • Probeer de chauffeurswisselingen zo veel mogelijk te beperken, omdat veel groepen die hier gebruik van maken gebaat zijn bij regelmaat