Advies Heroriëntatie preventie

November 2021

Gevraagd advies

Wij zijn gevraagd om advies te geven op het concept Heroriëntatie op Preventie van de gemeente Amsterdam. Wij zijn blij om te zien dat preventie serieus wordt genomen en de gemeente er – middels deze heroriëntatie – echt iets mee wil.

Samenvatting

Een bredere visie

Het valt ons op dat de visie op preventie in de heroriëntatie zich voornamelijk richt op de inrichting van het preventieve landschap en dat een duidelijk inhoudelijke visie mist. Vooral met de brede opgave die aanbieder krijgen vinden wij het belangrijk dat duidelijk is wat van hen verwacht wordt.

Het onderwijs is een belangrijke partner in het preventieve jeugdbeleid. Wij denken dat het helpend kan zijn in het gesprek met school(besturen), OSVO en samenwerkingsverbanden wanneer de visie van de gemeente Amsterdam op de rol van het onderwijs helder is. Hoe vindt de gemeente dat de rol van scholen eruit moet zien?

Goede punten

Wij zijn blij om te zien dat er uit wordt gegaan van ‘positieve gezondheid’, waarbij breder gekeken wordt naar het vermogen van mensen om fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. Ook zien wij dat het onderwerp ‘normaliseren’ meerdere keren terug komt in de heroriëntatie, dat vinden wij – in het kader van preventie – zeker positief. Wij missen alleen nog hoe de gemeente hiermee aan de slag gaat en hoe dat zich verhoudt tot het preventieve aanbod.

Overige aandachtspunten

  • Als hulp fysiek dichtbij huis is, betekent dat nog niet dat het ook toegankelijk is. Wordt er flexibel omgegaan met verschillen in aanbod die kunnen ontstaan tussen stadsdelen en kan je ook in een ander stadsdeel terecht voor hulp?
  • Er wordt duidelijk uitgelegd wat leerlessen zijn op het gebied van gedeelde verantwoordelijkheid. Wel vragen wij ons af hoe de gemeente het dan wel gaat doen? Hoe wordt de samenwerking gestimuleerd als er wel duidelijkheid is in taken en verantwoordelijkheden?