Advies hulp op en via school

December 2022

Ongevraagd advies

De school maakt voor veel jongeren een groot deel uit van hun leefwereld. We weten dat scholen daarom een belangrijke rol spelen in het signaleren en bereiken van jongeren die op bepaalde punten vastlopen in hun leven. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op en via school geholpen kunnen worden en dat deze hulp goed aansluit bij wat goed werkt voor leerlingen. Door gesprekken te voeren met leerlingen op drie middelbare scholen hebben we dit onderzocht. In dit advies geven we ook tips mee voor jongerenwerkers en scholen.

Vertrouwen

De belangrijkste voorwaarde voor leerlingen om open te zijn over problemen en hulp te vragen is vertrouwen. We hoorden verschillende redenen die het lastig maken om personen op school in vertrouwen te nemen, maar ook welke voorwaarden de leerlingen hebben om anderen te kunnen vertrouwen. Het jongerenwerk op school sluit goed aan bij de wensen en behoeften die leerlingen hierbij aangeven. Maar we vinden eigenlijk dat vertrouwen de basis moet zijn van het contact met leerlingen in de hele school, dus ook docenten en vertrouwenspersonen zouden hier meer aandacht voor moeten hebben.

Overtuigingen

Opvallend was dat leerlingen best veel overtuigingen hebben die hun weerhoudt om hulp te vragen en open te zijn over problemen. Hierdoor kunnen leerlingen te snel de overweging maken om geen hulp te vragen, terwijl dat misschien wel nodig is. Jongerenwerkers kunnen leerlingen hierbij helpen door overtuigingen bespreekbaar te maken en te helpen inschatten wanneer meer hulp nodig is. Ook kan de jongerenwerker handvatten meegeven hoe je problemen zelf kan oplossen.

Tips om nog beter aan te sluiten

Er zit veel verschil in het aanbod aan hulp en preventie op scholen. En iedere jongerenwerker heeft zijn eigen sterke punten. Door het delen van kennis en ervaring kunnen jongerenwerkers ook van elkaar leren en elkaar inspireren. Daarnaast is het ook belangrijk om leerlingen meer te betrekken, bijvoorbeeld door samen te werken met de leerlingenraad op school. Dan kan het aanbod nog beter aansluiten bij de leefwereld van leerlingen.

Blijf investeren in het jongerenwerk op school

De werkwijze en activiteiten van jongerenwerkers op school sluiten goed aan bij de wensen en behoeften van leerlingen bij hulp op school. Het heeft ook tijd nodig om het aanbod beter te laten aansluiten op alle leerlingen en te zorgen dat leerlingen weten waarvoor ze bij de jongerenwerker terecht kunnen.

“Als het jongerenwerk er niet meer zou zijn, zou ik vooral de gezelligheid en de mensen missen. Ik ga er alle dagen naartoe en ik zou niet weten wat ik moet doen als het er niet meer zou zijn.”

PS: Jeugdplatform Amsterdam is niet de enige die hiermee bezig is geweest. Ook de Hogeschool van Amsterdam heeft de afgelopen tijd veel onderzoek gedaan naar jongerenwerk in school. Kijk hier voor de publicaties van de HvA.