Advies informatievoorziening

Oktober 2018

Ongevraagd advies

Jongeren en ouders hebben recht op duidelijke en juiste informatie. Door de hoeveelheid online (des)informatie dat te vinden is op internet kan je makkelijk de weg kwijt raken, dus ligt er een taak bij gemeente en zorginstellingen om jongeren en ouders daarbij te ondersteunen. In dit advies zijn ervaringen en behoeften verzameld.

Samenvatting

Wat valt op bij het zoeken naar informatie:

  • Informatie is wel te vinden, maar is gefragmenteerd en sluit niet goed op elkaar aan. Hierdoor wordt een ‘van het kastje naar de muur’ situatie gecreëerd
  • Het werkt drempelverhogend als jongeren niet weten wat ze kunnen verwachten
  • De toon en niveau van informatie moet goed aansluiten bij jongeren, daar valt nog veel winst in te behalen
  • Ouders worden vaak overvraagd in informatie die ze zelf moeten opzoeken, terwijl ze juist de behoefte hebben om op mogelijkheden gewezen te worden

Aanbevelingen:

  • Zorg dat websites en loketten voldoende en kloppend aan elkaar doorverwijzen en normale taal gebruiken
  • Zorg dat bij Google eerst informatie naar boven komt voor jongeren en ouders
  • Ontwikkel nieuwe kanalen voor informatievoorziening, maak bijvoorbeeld gebruik van sociale media en wees met je informatie zichtbaar op scholen
  • Zorg voor een goede vraaggerichte sociale kaart
  • Bereikbaarheid buiten kantooruren is belangrijk
  • Combineer tekst met beeld