Advies Informele zorg

Maart 2015

Gevraagd advies

De gemeente Amsterdam heeft om advies gevraagd over de werknotitie ‘Toekomstperspectief informele zorg en vrijwillige inzet’. Hier wordt o.a. mantelzorg mee bedoeld. Naast professionele hulp wordt er ook verwacht dat mensen in het netwerk meehelpen in de ondersteuning. Wat zijn aandachtspunten van jonge mantelzorgers en mantelouders hierbij?

Samenvatting

Belangrijkste aandachtspunten die wij hebben meegegeven waren:

  • Vaak weten jongeren en ouders niet dat ze mantelzorg verlenen, laat staan kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Er zal gewerkt moeten worden aan bewustwording en voorlichting over mantelzorg en het aanbod aan ondersteuning.
  • Jonge mantelzorgers kunnen in een isolement terecht komen, omdat zij vaak niet in staat zijn om hun netwerk in te schakelen. Een netwerk opbouwen kost tijd en dat wordt lastig als je tijd op gaat aan mantelzorgen.
  • Neem de zorgvraag serieus, zodat het niet als een strijd voelt om passende hulp te zoeken.
  • Focus op het gezin als geheel door regelmatig te vragen ‘Hoe gaat het met jullie als gezin?’, zodat je alle hulpvragen in beeld kan krijgen.
  • Het is belangrijk dat de verbinding tussen mantelzorg en professionele zorg goed geregeld is. Denk aan het gebruik maken en erkennen van elkaars expertise, goede bereikbaarheid en een open gesprek.
  • Vrijwillige inzet alleen onder voorwaarden, zoals alleen gevraagde taken verrichten, voor een langere periode en als duidelijk kan worden gemaakt wat de vrijwillige inzet oplevert.
  • Gewenste ondersteuning is preventief, gezinsgericht en op basis van maatwerk.
  • Mantelzorgers hebben behoefte aan het uitwisselen van ervaringen en tips, liefst via een online forum.
  • Respijtzorg vinden mantelzorgers erg belangrijk en kan goed werken als het goed georganiseerd is. Denk ook aan andere vormen die beter kunnen aansluiten.