Advies Kinderrechtenchecklist

Juni 2015

Gevraagd advies

De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd mee te denken over de Kinderrechtenchecklist. Met deze checklist zouden ouders en kinderen zelf aan de slag moeten kunnen. Dit instrument wordt ingezet om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen door ouders en kinderen bewust te maken van kinderrechten. De Adviesgroep van JPA is hierover in gesprek gegaan met de gemeente.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • De checklist lijkt meer gericht op ouders dan op jongeren. Een idee uit de Adviesgroep is de insteek ‘Is jouw omgeving kinderrechtenproof?’ waarbij kinderen kunnen aankruisen wat bij hun van toepassing is
  • Het doel en de doelgroep van de checklist zijn niet duidelijk
  • Naast deze checklist is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan informatie over waar je terecht kan als er sprake is van huiselijk geweld of als blijkt dat kinderrechten zijn geschonden