Advies mantelouders

November 2019

Ongevraagd advies

Het dominante beeld onder mantelouders is dat hulp zoeken voelt als een strijd. Vechten om de juiste hulp voor hun kind te krijgen, vechten om zichzelf, hun relatie, gezin en huishouden overeind te houden en vechten om erkenning en begrip. We hebben onderzocht waar mantelouders tegenaan lopen en wat ze nodig hebben.

Samenvatting

Kort samengevat is dit wat mantelouders nodig hebben:

  • Begrip voor de zwaarte en de moeite en dat er geluisterd wordt naar de behoeften van ouders. Er is behoefte aan echte betrokkenheid, het gevoel dat je gehoord wordt, het gevoel dat je er niet alleen voorstaat en gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders willen af van het wantrouwen en het vechtgevoel.
  • Een vaste ‘ZorgManager’ die de zorg rondom het kind coördineert en weet heeft van regels, voorzieningen en vergoedingen. Het is gericht op het kind en op de ouders.
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning, welke geen enkel ander belang hoeft te dienen dan dat van het kind en de mantelouder.
  • Begeleiding van de ouders in zelfzorg, en indien nodig ook psychische ondersteuning in hoe om te gaan met de zware druk. Ook zou scholing voor ouders helpen, zodat zij toegerust zijn om voor hun kind te zorgen.
  • Meer voorzieningen om het systeem te ontlasten: gespecialiseerde opvang van het kind zodat er ruimte is voor andere gezinsleden en om zelf op te laden.
  • PGB, financiële compensatie of zorg in natura voor het kind zodat ouders geen financiële schade lijden.
  • Praktische zorg, zoals een huishoudster, maaltijddienst of boodschappendienst.
  • Lotgenotencontact, om met elkaar kennis en ervaringen te kunnen uitwisselen.
  • Sterk verbeterde bekendheid van alle regels, wetten, voorzieningen en sociale kaart.

Dit advies is samen met adviezen over mantelzorg van de Participatieraad en stedelijke WMO-adviesraad naar wethouders en directeur van het sociaal domein in Amsterdam verstuurd.

En wat is daarmee gebeurt?

We hebben een schriftelijke reactie gekregen van de gemeente op ons advies.

Om meer bewustwording en begrip te creëren bij de gemeente hebben we een oudertafel georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst konden mantelouders in gesprek met wethouder Kukenheim over hun ervaring met jeugdhulp en mantelzorgondersteuning. Onze ervaring is namelijk dat we de meeste impact kunnen creëren als jongeren en ouders zelf het gesprek aan gaan met de gemeente. Tijdens de bijeenkomst stond luisteren centraal. Met als doel dat iedereen zo goed mogelijk van elkaar begrijpt waar ervaringen vandaan komen en wat je daarvan kan leren.