Advies Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018

December 2014

Inspraakreactie

Met het nieuwe Meerjarenbeleidsplan ‘alle Amsterdammers doen mee’ presenteerde de gemeente Amsterdam in 2014 een nieuwe koers. De focus ligt nu op ontplooiing en ontwikkeling in plaats van stabilisatie en beheersing. Wij hebben op de onderdelen die betrekking hebben op jongeren en ouders advies uitgebracht.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Cliënten en burgers moeten betrokken worden bij de koersverandering, zodat de boodschap gaat leven. Zorg voor goede, actieve en duidelijke communicatie
  • Het aanspreken van het eigen netwerk is wel wenselijk, maar daar zal ook in geïnvesteerd moeten worden. Bijvoorbeeld door het begeleiden in het opbouwen en onderhouden van het eigen netwerk
  • Problemen en ondersteuningsbehoefte van jongeren kunnen afwijken van volwassenen. In het plan wordt hier onvoldoende onderscheid in gemaakt
  • Maak communicatie voor jongeren samen met jongeren
  • Wij onderschrijven het idee dat Amsterdam een stad wil zijn waar iedereen kan en mag zijn, ongeacht afkomst, geaardheid etc. Wel denken wij dat het belangrijk is in te steken op bewustwording en het kweken van begrip, niet zozeer op het afdwingen van respect.