Advies onafhankelijke cliëntondersteuning

Februari 2018

Ongevraagd advies

Het is prettig als iemand van buiten het gezin, die niet inhoudelijk bij de zorg betrokken is, kan meekijken en meedenken. Ook voor jongeren is het fijn om af en toe een deskundige gesprekspartner te hebben. Iemand waarmee ze open over ondersteuning en jeugdhulp kunnen praten en die ze – naast het advies van hun ouders – ook kan helpen uitzoeken wat de beste hulp voor ze is. Deze ondersteuning moet wel zichtbaar en goed geregeld zijn.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Breng het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning actief onder de aandacht bij jongeren en ouders. Maak het aanbod ook inzichtelijk voor professionals, zodat zij jongeren en ouders goed kunnen informeren. Zorg ook dat de informatie op de gemeentelijke website hierover klopt
  • Sluit aan bij de leefwereld van jongeren en maak de drempel om aan te kloppen voor ondersteuning zo laag mogelijk
  • Wij vinden dat de rollen van zorgaanbieder, verwijzer en onafhankelijke cliëntondersteuner los van elkaar moeten worden uitgevoerd
  • Zet ook ervaringsdeskundigen in als (onafhankelijke) cliëntondersteuner