Advies op Plan van aanpak Kindermishandeling

December 2015

Inspraakreactie

De gemeente Amsterdam presenteert het plan van aanpak ‘Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen’. Met een aantal jongeren en ouders hebben we het plan besproken en feedback gegeven. Onze aanbevelingen hebben betrekking op preventie, kwaliteit en bekendheid Veilig Thuis, signalering in het onderwijs, het bespreekbaar maken van kindermishandeling en handelingsverlegenheid.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Zorg ervoor dat ouders op een laagdrempelige manier met iemand in gesprek kunnen over hun angsten en onzekerheden, zonder direct beoordeeld te worden
  • Investeer op de korte termijn in een betere aansluiting en samenwerking van de domeinen die met volwassenen te maken hebben
  • Zorg ervoor dat professionals in Ouder- en Kindteams en Samen DOEN teams goed in staat zijn om ‘de vraag achter de vraag’ te vinden en een goede inschatting maken van wat er nodig is, zodat zorg mijdende gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden eerder in beeld komen
  • Zorg voor duidelijke informatie over wat Veilig Thuis doet, zodat de drempel wordt verlaagd om contact op te nemen
  • Er valt veel winst te behalen in het signaleren van kindermishandeling op scholen. Voer niet direct een moeilijk gesprek over kindermishandeling, maar houd het open en vertrouwd. Voor kinderen kan deze betrokkenheid veel betekenen en ze ertoe zetten iemand in vertrouwen te nemen als dat nodig is
  • Maak kindermishandeling bespreekbaar, zodat kinderen en jongeren het ook zelf kunnen herkennen en aan de bel kunnen trekken
  • Handelingsverlegenheid weerhoudt professionals om actie te ondernemen als er vermoedens van kindermishandeling zijn. Zorg er met het verbreden van kennis en nieuwe manieren van handelen voor dat zij wél actie durven te ondernemen