Advies Ouder- en Kindteams

December 2015

Ongevraagd advies

Het Ouder- en Kindteam (OKT) helpt bij opgroeien en opvoeden, maar verwijst ook naar specialistische jeugdhulp als meer ondersteuning nodig is. We hebben veel signalen gekregen van ouders en jongeren over hun ervaring met het OKT. In dit advies geven we aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering mee.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Maak het telefonisch bereiken van het OKT laagdrempelig (gratis en lokaal) en bemand door goed geschoolde medewerkers
  • Wees zichtbaar op school (met aansprekend communicatiemateriaal) en zorg voor duidelijke informatie over het OKT
  • Zet in op deskundigheidsbevordering van Ouder- en Kindadviseurs. O.a. over het zorgaanbod in Amsterdam, zodat zij kunnen doorverwijzen naar passende jeugdhulp, en over de procedures rondom PGB’s
  • Informeer over het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Zij kunnen helpen om de hulpvraag goed in kaart te brengen en te verwoorden bij een PGB aanvraag
  • Wij adviseren de OKT’s om ook zelf in gesprek te gaan met ouders en kinderen over wat zij verwachten van goede hulp en dat in een passende vorm te organiseren
  • Onderzoek ook incidentele verbeterpunten en ga daarmee aan de slag

Deze aanbevelingen hebben we ook direct met het OKT besproken. We zijn blij om te zien dat door korte lijntjes verbeterpunten vaak leiden tot actie.