Advies Kwetsbaarheid

Februari 2021

Ongevraagd advies

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat ‘de meest kwetsbare jongeren’ goed geholpen worden. Maar wat is kwetsbaarheid, wanneer ben je kwetsbaar en wie bepaalt dat? Samen met jongeren en ouders hebben we het begrip kwetsbaarheid verkent en onze visie daarop verwerkt in dit advies.

“Kwetsbaarheid is als een kerstbal”. Een kerstbal zal namelijk met weinig kracht al breken. En een kwetsbaar iemand kan ook makkelijk breken.”

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Kwetsbaarheid is een dynamisch begrip waar geen vaste criteria aan verbonden kunnen worden. Een inschatting van kwetsbaarheid zal altijd in samenspraak tussen hulpverlener en cliënt moeten plaatsvinden. Betrek en bevraag jongeren hierover
  • Houdt contact met de mensen op je wachtlijst. Ga na hoe het nu met ze gaat en laat weten dat ze gehoord en gezien worden. Dat ze niet vergeten zijn
  • Begin vast met de kleine stappen. Bij het wachten op een behandeling gebeurt er vaak niets anders. Ga na of er andere kleinere zaken zijn die al eerder verholpen kunnen worden. Of biedt ondersteuning om het wachten ‘dragelijker’ te maken
  • Zorg ervoor dat al in een vroeg stadium van de wachtlijst duidelijk wordt of een jongere op de juiste wachtlijst staat, of de hulp daadwerkelijk aansluit op wat nodig is. Jongeren krijgen zo sneller de juiste hulp én wachtlijsten worden korter, omdat daar alleen die mensen op staan die daadwerkelijk die hulp nodig hebben
  • Zet nog meer in op preventie en het bieden van vroegtijdige hulp. Eerder hulp bieden kan bijdragen aan kortere wachtlijsten en minder belastende zorg. Hoe eerder hulp geboden wordt, hoe minder zwaar deze (waarschijnlijk) zal zijn
  • Vriendschappen en het effect daarvan op kinderen/jongeren speelt ook een rol. Vraag dit goed uit en trek hier geen eigen conclusies over