Advies pleegzorg

Oktober 2016

Ongevraagd advies

Pleegkinderen en (pleeg)ouders uit de adviesgroep hebben in 2015/2016 meegedaan aan bijeenkomsten over pleegzorg. De resultaten hebben ons geïnspireerd om hier een ongevraagd advies over te schrijven. Dit advies biedt uitgebreid inzicht in hoe pleegkinderen, pleegouders en pleegzorgwerkers de pleegzorg ervaren, en wat zij denken dat er nodig is om de pleegzorg te verbeteren.

Samenvatting

Wij pleiten in dit advies voor een meer vraaggerichte vorm van pleegzorg. Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • meer tijd en aandacht voor een goede matching en het opbouwen van een vertrouwensrelatie
  • betere verbinding en samenwerking tussen professionals en pleegouders
  • meer aandacht voor deskundigheidsbevordering van pleegzorgwerker, pleegouders en pleegkinderen
  • betere (financiële) nazorg
  • terug kunnen vallen op een vertrouwenspersoon of belangenbehartiger

Gelukkig gaat er ook veel goed en werken er mensen in de pleegzorg die zich met ziel en zaligheid inzetten voor het welzijn van pleegkinderen. Maar wij benadrukken ook dat er nog veel ruimte voor verbetering is, vooral als het gaat om het luisteren naar en het werkelijk centraal stellen van het pleegkind.

En wat is daarmee gebeurt?

In Mei 2017 zijn wij in gesprek gegaan met wethouder Kukenheim over dit advies. De wethouder vroeg ons welke punten rondom pleegzorg nog in de kinderschoenen staan. Op basis van die vraag hebben we het over een aantal zaken gehad:

  • door onvolledige dossiers kan er geen goede matching plaatsvinden
  • aanvullende hulp inschakelen voor een pleegkind blijft lastig
  • de overstap van 18- naar 18+ blijft een kwetsbare stap
  • zorg dat pleegkinderen een vertrouwenspersoon hebben

We zien dat het zin heeft om in gesprek te gaan over ons advies. Vertellen hoe dingen in de praktijk gaan opent ogen en geeft inzicht in hoe beleid uitpakt.