Advies positie van pleegouders

Oktober 2019

Ongevraagd advies

We kregen signalen binnen van pleegouders die niet tevreden waren over de training, informatie en begeleiding die ze kregen. De kans op afhaken is dan groter, terwijl de vraag naar pleeggezinnen alleen maar stijgt. Het is belangrijk om de kans op afhaken zo klein mogelijk te maken. Met een groep pleegouders hebben we onderzocht wat behoeften zijn.

Samenvatting

Dit heb ik nodig om mijn taak als pleegouder goed te kunnen uitvoeren:

  • goede matching tussen pleegouders en pleegzorgwerker
  • goede en complete overdracht bij nieuwe pleegzorgwerker en nazorg na afloop van pleegzorg
  • snelle besluitvorming bij een plaatsing, want dan kan behandeling van start gaan en weten we waar we aan toe zijn
  • duidelijke en complete informatie-uitwisseling over wat het betekent om een kind met een rugzakje in huis te nemen, maar ook over de praktische zaken
  • dat pleegzorgwerkers flexibel en goed bereikbaar zijn, niet alleen van 9 tot 5 op werkdagen
  • frequentie van het contact met pleegzorgwerker op maat
  • ondersteuning bij omgaan met het gedrag van het pleegkind
  • vraaggericht gebruik kunnen maken van trainingen/scholing en het steunend netwerk daarbij betrekken
  • afspraken en handvatten over hoe om te gaan met biologische ouders, ook als pleegouders voogdij hebben

Met dit advies geven we de gemeente een duidelijke boodschap mee: Gemeente, koester je pleegouders!

En wat is daarmee gebeurt?

We zijn samen met een betrokken pleegouder in gesprek gegaan met de gemeente over dit advies.

Om meer inzicht en gezicht te geven aan het advies hebben wij een oudertafel georganiseerd waar twee pleegouders hun verhaal konden delen met de wethouder. Onze ervaring is namelijk dat we de meeste impact kunnen creëren als jongeren en ouders zelf het gesprek aan gaan met de gemeente. Tijdens de bijeenkomst stond luisteren centraal. Met als doel dat iedereen zo goed mogelijk van elkaar begrijpt waar ervaringen vandaan komen en wat je daarvan kan leren.