Advies Preventie

Januari 2021

Gevraagd advies

De inzet op preventie is belangrijk om problemen niet te verergeren en zo veel mogelijk te voorkomen. In dit advies delen wij onze visie op preventie. Er is al langere tijd een trend te zien van het stijgende aantal jongeren die jeugdhulp nodig hebben en de wachtlijsten die daardoor ontstaan. Om te voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen is goede inzet op preventie belangrijk en onvermijdelijk.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Zorg voor overbruggingszorg voor kinderen en jongeren die op een wachtlijst staan en maak duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is
  • Er wordt preventief aanbod gemist waar wel behoefte aan is, zoals anti-agressie training voor ouders, hoe jongeren met hun ouders kunnen omgaan, maatjestrajecten voor jongeren en aanbod voor vaders
  • Laagdrempelige hulp vragen zou normaal moeten voelen en dat zou de aanpak van de gemeente moeten uitstralen
  • Kijk ook naar het netwerk van een gezin, dat kan in sommige gevallen voldoende ondersteuning bieden waardoor professionele hulp minder tot niet nodig is
  • Het moet duidelijk zijn hoe de toegang tot het preventief aanbod is geregeld en wat het aanbod is. Er is een website waar dit te zien is, maar deze website lijkt ons eerder gericht op professionals dan op jongeren en ouders
  • Preventie speelt op allerlei samenhangende terreinen en dat maakt het best complex. De samenwerking tussen diverse partijen is hierin belangrijk