Advies Transformatie-agenda

Augustus 2015

Gevraagd advies

Om de veranderingen in het jeugdstelsel goed te laten verlopen vindt de gemeente het belangrijk om ook te werken aan een andere manier van denken. Dit noemen zij de transformatie, het proces dat leidt tot anders denken en handelen. In de transformatieagenda staan een aantal punten van ‘anders denken en handelen’, waar de gemeente zich de komende jaren op wil richten. Wij hebben meegelezen en onze reactie in dit advies verwerkt.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • We missen de manieren waarop ouders en jongeren zelf de regie kunnen nemen op momenten dat zij het niet eens zijn in de hulpverlening, zoals onafhankelijke cliëntondersteuning en laagdrempelige, onafhankelijke en makkelijk vindbare klachtenprocedures en meldpunten
  • Veel inzetten op preventie is goed, maar houd daarnaast ook oog voor kinderen en jongeren met psychische problemen en lichamelijke aandoeningen. Een visie hierop mist in de Transformatie-agenda
  • Om snel effectieve hulp dichtbij te kunnen organiseren is het belangrijk dat deze hulp ook de juiste expertise heeft om gezinnen goed te ondersteunen. Graag zien wij dat de deskundigheidsbevordering van Ouder- en Kindadviseurs ook in de Transformatie-agenda wordt opgenomen
  • Jeugdhulp zo veel mogelijk binnen de school inzetten kan voor een drempel zorgen en is niet altijd wenselijk. Bekijk per cliënt hoe hulp het best ingestoken kan worden en of het passend is. Dat kan binnen de school zijn, maar ook elders
  • Wij signaleren problemen als verwezen wordt naar andere instelling met vergelijkbare hulp. Wanneer ouders dit aanbod niet aannemen staan ze niet meer op een wachtlijst. Zorg dat gezinnen ergens terecht kunnen met dit soort problemen, zodat zij regie kunnen houden op de zorg