Advies Vechtscheidingen

Juli 2015

Gevraagd advies

‘Vechtscheiding’ is wat misleidend, want ook ongehuwden en stiefouders kunnen hiermee te maken hebben. Wij spreken liever van een ‘conflictscheiding’, omdat er sprake is van een conflict waar een oplossing voor gevonden moet worden. In een bijeenkomst zijn jongeren en ouders in gesprek gegaan met professionals over dit thema.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Bestempel een vechtscheiding niet direct als kindermishandeling
  • Het zou goed zijn wanneer kinderen in een scheidingssituatie een onafhankelijk ‘maatje’ krijgen. Op die manier kan de stem van het kind worden gehoord, en kunnen ouders gewezen worden op het effect van de scheiding op het kind
  • Besteed aandacht aan de gevolgen van een vechtscheiding, zoals het kunnen uiten van emoties, huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij financiën
  • Advocaten die ouders in een (v)echtscheiding bijstaan moeten meer oog hebben voor het kind
  • Zorg dat het aanbod aan hulp bij vechtscheidingen zichtbaar en vindbaar is voor ouders en jongeren
  • De inzet van ervaringsdeskundigen is voor deze doelgroep erg belangrijk