Advies Vragenlijst cliëntervaringen

Juli 2017

Gevraagd advies

Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om cliëntervaringen op te halen. Daarvoor heeft de gemeente Amsterdam een vragenlijst ontwikkeld en onze Adviesgroep gevraagd om mee te denken. Dat deden wij op taal, uitvoering en vormgeving, maar ook over de methodiek. Op- en aanmerkingen zijn verwerkt in dit advies.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Het doel van de vragenlijst is nog niet helemaal duidelijk: wat gaat de gemeente doen met de uitkomsten?
  • Wij herkennen niet alle thema’s (die verplicht zijn gesteld vanuit de Jeugdwet) terug in de Basismodule Vragenlijst. Mag deze vragenlijst dan wettelijk gezien wel afgenomen worden?
  • Voor jongeren en ouders is het niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is (gemeente, onderwijs, zorgaanbieder). De beleving van de jongeren en ouders moet wat ons betreft het uitgangspunt zijn, goed geïnformeerd worden is een must.
  • De vragenlijst gaat er van uit dat de jongere zelf hulp heeft gezocht. In de praktijk is dat niet altijd zo. Regelmatig komt een hulpvraag vanuit ouders of vindt het plaats in een gedwongen kader.
  • De vragenlijst beperkt zich nu tot het jeugdstelsel, maar dat zou breder getrokken moeten worden
  • Cliëntenraden van jeugdhulpinstellingen zouden ook betrokken moeten worden bij dit proces