Advies wachttijden en wachtlijsten

September 2016

Ongevraagd advies

Wij maken ons zorgen over de groeiende wachttijden in de jeugdhulp. Want dat betekent dat je tijdelijk geen hulp krijgt, maar ook dat problemen kunnen verergeren. Met het vooruitzicht dat de wachttijd in de komende tijd alleen maar zal groeien, hebben we met jongeren en ouders onderzocht wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Samenvatting

Kort samengevat zijn dit de belangrijkste aandachtspunten:

  • Zorg dat het eerste gesprek (intake) binnen redelijke tijd plaats vindt op de instelling, zodat de urgentie kan worden bepaald en jongeren en ouders weten wat ze kunnen verwachten
  • Informeer jongeren en ouders over de wachttijden en -lijsten en vermeld de geschatte wachttijden op de website
  • Creëer een online omgeving voor cliënten die op de wachtlijst staan, waar ze in de tussentijd terecht kunnen met vragen
  • Onderzoek problemen breed, soms kunnen meerdere problemen in elkaars verlengde liggen. Houd hier ook aandacht voor de relatie tussen school en hulp
  • Zorg dat er een vaste contactpersoon is tijdens het wachten